Možno si spomeniete na sympózium, ktoré sa konalo v Košiciach a bolo venované Jánovi Bocatiovi. Ako výstup z tohto podujatia vyšiel zborník článkov a do obrazovej prílohy sa dostala aj naša Spoločnosť, ktorá robila čestnú stráž pri kladení venca tomuto významnému človeku a odohrala tiež fragmenty zo života Jána Bocatia.

„Zborník Poeta lauerautus Ioannes Bocatius prináša príspevky z konferencie
(29.-30.9.2009 Košice), ukážky z tvorby, ale i dokumentačný a fotografický materiál. Svojim čitateľom poskytuje pohľad na politické pomery v Uhorsku na prelome 16. a 17. storočia, pôsobenie Jána Bocatia v Prešove a Košiciach, jeho domov Lužické Srbsko, prináša rozbor ťažiskového diela Päť kníh uhorských básní, mapuje vydávanie jeho diel východoslovenskými tlačiarmi, popis tlačí, ktoré sa nachádzajú vo fondoch v SNK, ale aj vydaných a nedochovaných tlačí v češtine ako aj formálny i obsahový popis rukopisného diela Olympias carceraria. Pohľad na tvorbu a život Jána Bocatia uzatvára pojednanie nazvané Hornus cometa 1618 a spomienky na najvýznamnejšieho bocatiológa, maďarského historika Ferenca Csonku.“

PhDr. Klára Kernerová

Komentovať