Budúcnosť Košického pešieho regimentu je v našej mládeži. Pochopil to aj Aupark a preto povolal tích najpovolanejších aby zabezpečili bezpečnosť Košíc výcvikom novej jednotky.

Začínať je dobré v čo najmladšom veku a preto sa cieľovou skupinou stali deti školského a predškolského veku. Podmienkou bolo, že dokázali samostatne chodiť. Keďže sú to tvrdí chlapci (a dievčatá), neváhali sme z nich vychovať pikanierov. Toto zaradenie vyžaduje najvačšiu fyzickú zdatnosť a silu.

Vojaci dostali prilby, piky a ujal sa ich výcvikový dôstojník. Za zvukov bubna sa naučili pochodovať, brániť proti pechote aj proti jazde.

Pre tých menej odvážnych, ktorí usúdili že boj pre nich nie je to pravé, sme pripravili výstavu chladných aj palných zbraní. Návštevníci sa mohli zbraní dotknúť, podrobne si ich prezrieť, poobracať zo všetkých strán a klásť otázky až do ľubovôle.
Sériu vojenských workshopov sme ukončili prehliadkou regimentu v celej jeho kráse. Predstavili sme jednotlivých zástupcov regimentu, predviedli pohyb, ale aj boj regimentu a na záver sme pred Auparkom vystrelili salvu ako sa sluší a patrí.

Foto: Barbora Bateľová, Barbora Šullová

Komentovať