Prijmite s radosťou srdečné pozvanie na výstavu pri príležitosti medzinárodného dňa pamiatok a roku zasväteného života. (aktualizované 17. 04. 2015)

Hľa, povedal som si, v čom je veľkosť našej rehole: po stáročia takíto ľudia videli, ako sa na nich valia hordy barbarov, ako im plienia opátstvo, ako sa ríše rútia do plameňov, a jednako neprestávali milovať pergameny a atrament a ševeliac perami, ďalej čítali slová, odovzdávané stáročiami, ktoré oni odovzdávali stáročiam budúcim.

(Meno ruže, Umberto Eco)

vystava-stredoveke-klastoryOd roku 1010 do roku 1526 bolo na území dnešného Slovenska  založených vyše 100 kláštorov, ktoré od počiatku svojej existencie plnili okrem pastoračnej funkcie aj významnú úlohu pri šírení civilizácie, vzdelanosti a kultúry. Svojou činnosťou a pôsobením na svoje okolie začleňovali územie Slovenska do európskeho kultúrneho priestoru.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako hlavný autor a realizátor, v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice a Dominikánskym konventom v Košiciach pri príležitosti medzinárodneho dňa pamiatok a roku zasväteného života spolu nanovo oživili od roku 2008 putujúcu výstavu „STREDOVEKÉ KLÁŠTORY a ICH OSUDY NA SLOVENSKU “.

Autorsky ju zaštiťuje PhDr. Alexander Balega a kolektív, ako fotograf a grafický tvorca výstavy Slavo Haľama. Ide o ukážku veľmi pozitívnej spolupráce cirkví, pamiatkárov, historikov a širšej odbornej obce na poli prezentovania nášho spoločného kultúrneho a duchovného dedičstva.

Aktuálna vernisáž výstavy je 16. apríla 2015 o 16:00 v dominikánskom kostole v Košiciach a v DKC Veritas. Výstava bude prístupná v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas, Dominikánske nám. č. 8 v Košiciach od 16. apríla do 10. mája 2015, v dňoch utorok – štvrtok od 14:00 – 18:00 hod., v ostatné dni cez kontakt (0904 738 595; dkc@dkcveritas.com).

Informácie nájdete priebežne aj na www.dominikani.sk, a www.pamiatky.sk

Kláštorné tajomstvá – sprievodné podujatia k výstave

Každý štvrtok od 15:00 – 16:00 hod v centre Veritas.

23. apríla: Príbehy minoritské

Rozprávanie o reholi minoritov, o archeologickom výskume a príbehu mučeníkov z Radu.

Hostia: rehoľa minoritov; Arpád Balogh (archeológ)

30. apríla: Príbehy dominikánske

Rozprávanie o reholi dominikánov, o krásach a objavoch dominikánskeho kláštora i kostola v Košiciach.

Hostia: rehoľa dominikánov; Mgr. Rasťo Rusnák, PhD. (archeológ); Mgr. Maroš Volovár (historik umenia)

7. mája: Príbehy premonštrátske

Rozprávanie o dejinách rehole, o krásach a objavoch premonštrátskych v Jasove a v Košiciach.

Hostia: rehoľa premonštrátov; reštaurátori (Spoločnosť Villard)

2 komentáre ku “Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku”

  1. Sr. Veronika Karaffová

    Veľmi sa teším tejto akcii! Medzi tieto kláštory spadajú i dva kláštory nášho rádu – klarisiek v Bratislave a v Trnave. Kiež by mohla byť znovu založená naša vetva na Slovensku, ktorej cisár Jozef II. urobil svojho času rázny koniec :-(. Ďakujem hlavne západoslovenskému múzeu za stálu výstavu klarisiek v budove bývalého kláštora. Kláštor v Trnave bol založený ešte za života sv. Kláry, zakladateľky rádu a mal ako jeden z mála tzv. "Privilégium chudoby", ktoré si Klára doslova od pápeža vybojovala. Prajem všetkým krásne a hlboké zážitky pri výstave!

  2. historik

    Ďakujeme za Vaše milé ozvanie, všetci sú srdečne vítaní !

Komentovať