V rámci projektu „Oživená história Košíc“ sa nám opať raz podarilo predstaviť v novej podobe pútavú výstavu pod názvom „Košice pred 400 rokmi“ – obrázky z vojenského tábora, tentokrát v oficiálnej  spolupráci s Východoslovenským múzeom Košice (VSM).


Ide o prezentáciu replík barokových zbrojí, zbraní, kostýmov a reálií dobového života z čias protihabsburských povstaní v Uhorsku v 17.-18. storočí, so zameraním na náš región. Obsahovú náplň výstavy tvoria aj tentokrát vybrané repliky strelných, sečných a bodných zbraní, barokové brnenie, figuríny v dobových odevoch (vojenské nemecké, uhorské), ako aj súčasti dobového vojenského života (veci osobnej potreby ako napr. dobový riad, fajky a pod.) vo vitrínach. Aj v Košiciach pred 400 rokmi si napriek pohnutej dobe mešťania či vojaci žili svoj bežný denný, často aj radostný život. Sústredil sa v priestore opevneného slobodného kráľovského mesta. Jeho vojenská obrana bola zabezpečovaná mestskou posádkou – hotovosťou z radov členov remeselníckych združení, ako aj profesionálnymi vojakmi. V meste samotnom sa sústreďovala predovšetkým bohatá činnosť mnohých cechov – remeselníkov, obchodníkov i slobodných povolaní, ako aj potrebné služby pre mešťanov a prichádzajúcich. Prechádzkou jednotlivými exponátmi výstavy by tak mal mať návštevník možnosť priamo v prvom kontakte a zblízka vidieť a dotknúť sa konkrétnych dobových reálií tohto života.

Výstava je inštalovaná exkluzívne v muzeálnych priestoroch VSM Košice – v tzv. Katovej bašte, v expozícii umeleckého kovolejárstva, kde sú pre porovnanie spolu vystavené aj originály militárií a zbierkových predmetov samotného múzea.

Podujatie je realizované v rámci grantového projektu
„OŽIVENÁ HISTÓRIA KOŠÍC“
– výstava „Košice pred 400 rokmi“
v autorstve Via Cassa, o.z. a VSM Košice
pre rok 2011 prostredníctvom Košice – EHMK 2013,
vďaka podpore a grantu Ministerstva kultúry SR.
.

Scenár a realizácia výstavy: Via Cassa o.z. – kolektív

Odborný garant: Mgr. Juraj Gembický (Via Cassa)

Spolupráca a spoluautorstvo: VSM Košice – Mgr. Martin Jarinkovič; členovia Via Cassa

Naše poďakovanie patrí tiež všetkým našim spriazneným, pomáhajúcim a spolupracujúcim blízkym ľuďom a inštitúciám, s ktorých pomocou a prispením sa podarilo prezentovať výstavu. Osobitne všetkým členov spoločnosti Via Cassa o.z., z ktorých súkromných zbierok boli exponáty zapožičané, a VSM Košice, ktoré v rámci prepojenia a spolupráce umožnilo prezentovať výstavu vo svojich priestoroch, aj so svojimi vybranými vystavenými exponátmi. Vďaka patrí taktiež všetkým „zákulisným“ spolupracovníkom, pomáhajúcim a mnohým iným, ktorí sa stali súčasťou celého projektu.

Foto: Barbora Šullová, Juraj Gembický ml.

Z ohlasov:

http://www.regiontv.eu/archiv/2011-09-2 … Video=1498


Komentovať