Ani v apríli Spoločnosť Via Cassa nezaháľala a uskutočnila ďalší zo série svojich workshopov.

Tentoraz sme zmenili pôsobisko, a tak sa workshop uskutočnil v útulnej miestnosti Kultúrneho domu v obci Ťahanovce, kde na programe boli tri prednášky.

V prvej nám historik Ivan Špaček osvetlil, aká bola situácia v Košiciach v roku 1619, a tak sme sa dozvedeli viac o pozadí udalostí, ktoré sme neskôr v rámci dni Košíc predstavovali aj na bojovom poli.

V druhej prednáške vystúpil náš hosť Tomáš Koch z Mortaigne regimentu z Brna so svojou prednáškou „Bil jsem se za krále, císaře i ty ostatní… aneb postavení prostého žoldnéře ve společnosti 1. poloviny 17. století, jeho původ a motivace ke službě v armádě“, kde sa obecenstvo dozvedelo fakty zo života vojaka žoldniera v 17. storočí. Mohli sme porovnať, koľko si taký vojak zarobil a čo si za to mohol zaobstarať, ale aj prečo a kde bojoval, čo nosil na sebe a podobne.

V tretej a poslednej prednáške vystúpil tiež náš hosť Tomáš Andrlík z Mortaigne regimentu so svojou prednáškou na tému „Střelecké drily, systémy a jejich vývoj v první polovině 17.století“. V tejto prednáške bol obsiahnutý vývoj systémov streľby, ale aj nevyhnutného drilu. V druhej polovici prednášky nám spolu s Romanom Urbanim predviedli praktické ukážky toho, ako naozaj nestrieľať z repliky historickej zbrane v rámci zachovania nielen svojho, ale aj zdravia spolubojovníkov a nepriateľov na bojovom poli.

Na záver dňa prebehli praktické nácviky regimentu, kde sme si precvičili to, čo reálne bolo využívané na bojiskách v prvej polovici 17. storočia a čo chceme aj my predvádzať na rekonštrukciách bitiek z tohto obdobia.

Foto: Barbora Šullová, Peter Madlenák

Komentovať