Po dlhej a krutej zime v nádeji novej jari, cítiac ako sa nám blíži nová historická sezóna, prichádza aj náš tradičný čas prvého jarného workshopu, ktorým sa obvyklo navnadíme na blížiace sa časy bojov, osviežime si pamäť v zručnostiach vojenských, i čo-to nové sa zo svetov dávnych naučíme.

A tak na ďalšom víkendovom pokračovaní ponorili sme sa naplno opäť raz do „Košíc v 15. storočí“…Už zase !…

Tentokrát to bolo skôr komorné stretnutie mladých priaznivcov či nadšencov stredoveku z našich radov starších i nováčikov, ale aj z radov našich priateľov – chalanov z Nitry, a to všetko v jarnom počasí v ťahanovskom „kulturáku“, a tiež na lúkach Aničky. V sérii workshopových pokračovaní s otvorenosťou pre verejnosť by sa možno zdalo, že je už ťažko niečo nové na tomto poli ešte priniesť, s niečím novým sa podeliť, a niečo nové sa v tejto opakujúcej sa téme naučiť.

Avšak ranné pozvanie prijala a o opaku nás presvedčila naša už dobre známa a obľúbená spriaznená archeologička – PhDr. Marcela Ďurišová z košického Krajského pamiatkového úradu, ktorá si pre nás pripravila zas raz jedno zo svojich zatiaľ nikde nepublikovaných vyskúmaných prekvapení zo sveta vojenskej histórie stredovekých Košíc, ako inak – očami archeológa. A tak sme boli prvými vzornými a verím, že aj vďačnými poslucháčmi, ktorí mali tú česť v premiére zdieľať pracne „vyhrabané poznanie“ priamo spod zeme našej košickej Dolnej brány, toho unikátneho komplexu stredovekého opevnenia. Prednáška so zaujímavým obrazovým premietaním bola vybraná a utvorená špeciálne len a len pre nás a pre naše účely – a jej náplňou tak boli komentované nálezy militárií zo spomínaného košického opevnenia, s celým súvisiacim kontextom, s terminológiou, s analógiami, s početnými súvislosťami historickými, archeologickými, ikonografickými i vojenskými. Pred očami sa nám postupne „predstavovali“ vzácne nájdené meče, tesáky, dýky, kopije, sekery, či delové gule, alebo kamenné projektily do katapultov. A to všetko dokonca priamo naše – košické ! Napokon, súčasťou bola aj minivýstavka – vybrané originálne nálezy spomínaných militárií, ktorých sme sa ako vždy mohli dotknúť, a či poriadne si ich zblízka poprezerať, a samozrejme spoločne diskutovať o každej ich nuanse z pohľadu historika, archeológa, ale hlavne praktického používateľa (to akože nás).

Po prestávke nám vo svojej ďalšej prezentácii predstavil zas náš Marián Kapinos opätovne našu spoločnú príručku – praktický manuál stredovekej vojenskej taktiky pre malé vojenské jednotky polovice 15.storočia, tentokrát už po aktuálnych úpravách, opravách a hlavne po konzultáciách s najuznávanejším slovenským vojenským historikom pre obdobie stredoveku – s PhDr. Vladimírom Segešom, s ktorým sme mali možnosť sa stretnúť pri jeho návšteve Košíc.

Neskoršie poobedie workshopu bolo napriek zmrákajúcemu sa počasiu tradične zamerané aj trošku prakticky. A tak sa odohral rovnako tradičný pochod do parku, skrátený výcvik našich nových bubeníčiek, a hlavne zrýchlené odskúšavanie celého toho vojenského manévrovania, povelov, útokov, ústupov, posunov, presunov, ktoré až začínajúci dážď v pravú chvíľu „presunul“ naspäť do Ťahanoviec, a to už bol šťastný záver nášho ďalšieho spoločného sobotného minivýletu do stredoveku.

Foto: Juraj Gembický ml.

Komentovať