Opäť v mestskom parku Anička naša spoločnosť inscenovala historický život vo vojenskom tábore  17.stor. Divákom sme novom formáte predstavili Oživenú históriu a celý program sme rozdelili na tri celky verbovanie žoldnierskeho regimentu, výcvik spojený s ukážkou vojenskej taktiky a predstavenie dobovej kuchyne spojené s ochutnávkou novovekých jedál.

Komentovať