V mestskom parku Anička naša spoločnosť inscenovala historický život vo vojenskom tábore z druhej polovice 15.stor. Divákom sme predstavili nový formát Oživenej histórie a celý program sme rozdelili na tri celky verbovanie a výcvik žoldnierskej roty, divadelné predstavenie Legenda o svätom Jurajovi a predstavenie dobovej kuchyne spojené s ochutnávkou stredovekých jedál.

Komentovať