Evlija Čelebi, turecký cestovateľ, v mene miestodržiteľa Ahmed-Pašu, navštíviac v roku 1661 mesto Košice, vedený múdrosťou Proroka, podal vo svojej jedinečnej knihe ciest opis všetkých prečudesných vecí tak, ako mu bolo dopriate ich zaznamenať. Medzi nimi napísal aj o našich (košických) Vianociach, a to nasledovne:

„Keď som si jedného dňa prezeral kláštor, dozvedel som sa, že čoskoro budú Ježišove narodeniny – nech je pozdravený ! Do Košíc sa za tri dni a tri noci zhromaždilo desaťkrát stotisíc ľudí. Kláštor Kaša-bána a košická rovina boli plné opásaných ľudí s klobúkmi na hlavách. Vtedy som si to pekne prehliadol. V slabej chvíľke mi vtedy skrsla v hlave táto modlitba:

„Ach, Tvorca oboch svetov ! Ty si kráľ kráľov a pán sveta. Vyzdobil si zem rôznymi národmi a statisíce ich živíš. Dávaš im silu, vlasť, odev a šťastie. Prečo ich potom berieme do zajatia a oni nás ? Čudoval som sa.

Potom vyšli zhromaždení s obyvateľstvom z hradu na tulipánovu rovinu, kde táboril Huseyn paša. Keď kňazi prednášali kázne o narodení Ježiša, všetci sa odušu modlili, pohybujúc rukami. Obsah ich modlitby je tento: „Ach, Mária ! Gott ! teda „Ach, matka Mirjem! Ach ! Veľký Bože ! Osmanské vojsko prišlo k brehu rieky Tisy a pod mesto Košice ! K Tebe sa utiekame pred Osmanmi a tatárskym vojskom !“ Takto orodovali a nariekali. Potom išli do veľkého kláštora a najedli sa v imarete. Nakŕmili aj chudobných. Nahým dali šaty.

zdroj: Evlija Čelebi – Kniha ciest (preklad: Vojtech Kopčan, 1978 Tatran)

Komentovať