Na této stránce naleznete postupně překlady knih několika středověkých šermířských mistrů. Tito muži žili ve XIV. a XV. století, povětšinou na území dnešního Německa, živili se výukou šermu na šlechtických dvorech a mnozí z nich dokonce podstoupili jako nájemní žoldnéři řadu soudních soubojů, tzv. ordálů. O to více je s podivem, že v České republice jsou jejich spisy takřka neznámé, ačkoliv je tu řada šermířských skupin i zájemců o historii.

Texty, které budete mít možnost si na těchto stránkách přečíst, jsou věnovány všem, kteří se nebojí kráčet po nevyšlapaných stezkách. Není zde žádných mistrů kromě těch skutečných, kteří zemřeli již před staletími. My sami jsme teprve na začátku cesty a víme, že nás čeká ještě mnoho omylů a slepých uliček. Jsme ale přesvědčeni, že je správné se začíst do historických pramenů a – namísto nepoučeného vytváření různých teorií o tom, co „by fungovalo“ – pokoušet se rekonstruovat skutečnou podobu středověkého šermu.

Překlady ze staré němčiny si vyžádaly mnoho práce. Přesto je zveřejňujeme zdarma. Žádáme vás pouze, abyste je nevydávali za své vlastní dílo a abyste vždy při jejich citaci uváděli jako zdroj naše internetové stránky.

S pozdravem Skupina historického šermu Revertar

Komentovať