Jedným z cieľov spoločnosti Via Cassa je rozširovanie obzorov jej členov v rôznych oblastiach. Tentokrát sme sa rozhodli priblížiť všetkým záujemcom z našich radov, aj z radov zvedavcov mimo skupiny, ako vyzerali rôzne spôsoby boja v niekoľkých obdobiach v  Európe. Zamerali sme sa na boj dýkou v 15. storočí a boj rapírom podľa majstra Capo Ferra v 17. storočí.

O dýke, jej funkcii a základných bojových princípoch prednášal náš kamarát Andrej zo skupiny Goliath. Že šerm dýkou patrí k hlavnej náplni Goliathu dokázal prednáškou plnou informácií a praktických ukážok, doplnil vlastné postrehy a vlastné interpretácie dochovaných techník. V jeho podaní vyzerá boj dýkou, resp. nožom ako skvelá zábava, ak si odmyslíme fatálne následky, ktorých sú jednotlivé techniky plné. Po prednáške sme si našli čas aj na konfrontáciu poznatkov a rozhodne si „dýka“ urobila dobrú reklamu aj u nás.

Neskôr prišiel na rad boj rapírom podľa Capo Ferra. Keďže ide o naše hlavné šermiarske zameranie, diváci sa v problematike dobre orientovali a prednáška prebiehala v svižnom tempe. Zatiaľčo Andrej sa odkazoval na viaceré zdroje, rapírový šerm vo Via Casse striktne kopíruje jediného majstra a tak sa základné princípy a odporúčania niesli v znamení Capo Ferra a jeho vedomostí o tomto spôsobe boja. Či sa jeho postrehy zhodujú s inými majstrami tej doby snáď zistíme časom, keď si nájdeme dostatok priestoru aj na ich učebnice.

Keďže na podujatí chýbali niektoré významné prednášky, ilustrujúce vývoj šermu v európe, určite si podobný formát zopakujeme aj v roku 2012 a pokúsime sa podať všetkým záujemcom celistvý obraz o vývoji tohto spôsobe boja, športu aj umení.

Foto: Barbora Šullová, Juraj Gembický ml.

Komentovať