To, že šerm nie je len divadlo, nám ukázali šermiari z Košíc a Popradu. Diváci sa na sobotňajšom workshope o šerme a zápasení mohli na chvíľu vrátiť do histórie.

Workshop s názvom Umenie meča sa konal v sobotu 21. apríla v telocvični na futbalovom štadióne Lokomotíva. Šermiari prezentovali techniky renesančného zápasenia a boja mečom, rapírom a dýkou. Akciu odštartovala prednáška člena košickej Spoločnosti Via Cassa Petra Madlenáka o renesančnom zápasení podľa Fabiana von Auerswalda: <em>„ Venujeme sa čisto športovému zápaseniu z obdobia 16. storočia. Toto zápasenie sa podobá na dnešné a dá sa využiť aj v reálnom živote, ale pokiaľ ide o sebaobranu, používajú sa techniky z 15. storočia a staršie, ktoré obsahujú viac bojových prvkov ako kopy, páky či útoky na tvár, oči a ohryzok. Zápasenie 16. storočia a ďalších storočí je už skôr športové,“ dodal prednášajúci.

Po prednáške o renesančnom zápasení si diváci mohli pozrieť naživo predvedené prvky boja dlhým mečom v podaní Ľubomíra Oreniča a Tomáša Hronského zo skupiny Sigismund. Ľubomír Orenič: „ Šermu sa venujem už 13 rokov. Dlhý meč je rytiersky symbol hlavnej zbrane. Boj dlhým mečom je špecifický tým, že vyžaduje aj dostatočnú silu, je to „chlapský šerm“ a mňa baví, keď sa do toho môžem oprieť. Diváci ho nikdy nemohli vidieť taký, ako je opísaný v historických záznamoch, ja osobne som ho ešte vo filmoch nevidel, ani nič, čo by sa tomu podobalo. Je veľmi málo skupín, ktoré sa venujú rekonštrukcii, a to čo sa doteraz predvádzalo, nemá so šermom nič spoločné.“

Po živých ukážkach boja dlhým mečom dostal slovo opäť Peter Madlenák, ktorý svoju ďalšiu prednášku venoval šermu rapírom a divákom vysvetlil rozdiel medzi scénickým a historickým šermom. „Začal som so scénickým šermom, keď môj brat Milan spolu s Vladom Klapkom a ďalším známym založili skupinu a ja som sa k nim pridal. S rekonštrukciou šermu rapírom sme začali asi len pred dvomi rokmi, dostali sme sa k tomu takpovediac prirodzeným vývojom. Dovtedy to malo prvky scéniky, športového a historického šermu, bol to taký mix. Šermiarska scéna sa celkovo zmenila, tak sme sa aj my pridali do „rozumného prúdu“, ktorý sa rozhodol, že keď je niečo historické, tak by v tom tá história aj mala byť spomenutá.“

Nakoniec prišli na rad praktické ukážky techník boja dýkou v prevedení Andreja Bobríka z popradského Goliathu. „Šermu sa venujem asi 5 rokov. Dýku som si vybral práve preto, že je takou zbraňou, ktorá má obdobu v moderných bojových umeniach a dá sa s nimi porovnávať, a taktiež preto, že nie je veľmi populárna nielen medzi slovenskými, ale ani svetovými šermiarmi. Meč je oveľa populárnejší a väčšinou sa so šermom spája, pritom dýka odjakživa k šermu neodmysliteľne patrila, hoci väčšinou bola záložnou zbraňou. To bolo pre mňa motiváciou.“ vysvetlil Andrej Bobrík.

Medzi divákmi bol aj historik Juraj Gembický: „Nie som síce špecialista na vojenské dejiny, ale je obdivuhodné, ako sa mladí ľudia rôzneho veku dokážu zahĺbiť do tejto problematiky. Na rozdiel od profesionálnych historikov – teoretikov, ktorí študujú listiny a interpretujú veci iba na základe písomných prameňov, sa snažia hľadať v histórii praktickú skúsenosť. Súčasní mladí šermiari sú praktici, vedia, aké pohyby, seky a obranné kroky treba použiť, pretože v súboji šlo o zdravie a o život. Vedia spojiť teoretické poznávanie a využívanie historických prameňov so súčasnou šermiarskou praxou, čo je pre mňa ako historika veľmi inšpiratívne.“

Medzi zúčastnenými neboli len ľudia, ktorí sa tomu venujú. Našli sa aj laici. Čo na to diváčka Anna? „Môj priateľ je šermiar, takže to vďaka nemu trochu poznám. Zaujala ma najmä prezentácia o tom, ako spojiť scénický šerm s reálnymi technikami. Venovať sa tomu nechcem, zostanem iba divákom (smiech).“

Prednášky mali u divákov úspech, takmer všetci sa zapojili do workshopu, kde mohli konzultovať svoje otázky s prednášajúcimi a sami si vyskúšať techniky boja dýkou. A že to nie je len pre chlapov, dokázali aj členky skupiny Via Cassa, ktoré sa tiež zapojili do praktickej časti workshopu. Aj toto podujatie je dôkazom, že Európske hlavné mesto kultúry 2013 dokáže návštevníkom ponúknuť naozaj široké spektrum zaujímavostí.

Foto: Juraj Gembický ml.

workshop-umenie-meca

Komentovať