Štátna vedecká knižnica v Košiciach Vás pozýva na výstavu UMENIE KNÍHVIAZAČOV V MINULOSTI A SÚČASNOSTI v termíne 8.12.2009 – 29.1.2010 v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK v Košiciach na Pribinovej 1. Výstava bude verejnosti prístupná v čase otváracích hodín Nemeckej knižnice GI. Výstava je pripravená z knižného fondu ŠVK v Košiciach a tvorivej dielne umeleckého knihára Františka Cimboláka.

Výstavu pripravilo Oddelenie historických fondov ŠVK v Košiciach z publikácií, ktoré sa zaoberajú dejinami knižnej kultúry. Výstava je spojená s ukážkami historických väzieb z vlastných fondov, ako aj z fondov iných inštitúcií. Tvorbu súčasnej umeleckej knižnej väzby obohatenej o rôzne zaujímavé objekty, ako sú rôzne kazety či kožené bonsaje, predstavuje na výstave košický umelecký knihár František Cimbolák, ktorý vo svojej dielni zhotovil aj Kráľovskú kroniku Slovenskej republiky, dosiaľ najväčšiu kultúrno-spoločenskú kroniku v dejinách slovenského, ba aj európskeho knihárstva, a ktorý za svoje diela získal viacero ocenení.

Výstava je pohľadom na tvorbu umelcov-knihárov v priebehu dejín od staroveku, do ktorého spadajú počiatky tvaru dnešnej knihy, cez jednotlivé obdobia stredoveku, novoveku až po prelom 19. a 20. storočia, keď pri neustále sa zvyšujúcom počte kníh sa už len malému zlomku z nich dostalo náročnejšej väzby. Ani v súčasnosti sa na staré techniky, technológie a materiály nezabudlo. Svedčí o tom práca umeleckých kníhviazačov, ktorí majú možnosť konfrontovať svoje výtvory na rôznych medzinárodných výstavách a súťažiach, ale rovnako aj činnosť pracovníkov Reštaurátorskej a konzervátorskej dielne Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, ktorých snahou je zachovať a zachrániť čo najviac pre budúce generácie.

Svoje diela vystavujú: František Cimbolák s dcérou Mgr. Lenkou Cimbolákovou

Ing. Lucia Kovalíková

Komentovať