Možno o tom ani neviete, ale Via Cassa nie je len o vojenstve a zbraniach. Jej členovia sa nezaoberajú len šermom a krviprelievaním. Venujeme sa aj pouličnému divadlu a snažíme sa divákovi priblížiť aj túto stránku života v 17. storočí.Za týmto účelom vznikla osobitná zložka, ktorú tvoria členovia Spoločnosti – Prediletti di Cassa. A práve táto skupinka sa podujala cestovať až do ďalekej Kremnice na tradičné trhy a tam predviesť svoju kratučkú hru s názvom Záverečná skúška.

Celé podujatie sme chápali ako veselý výlet, kde sa nemusíme oháňať zbraňami, vykrikovať povely ani sa báť o život. A tak sme dobre naladení a veselí oživili sprievod samotného cisára. Pri príležitosti jeho návštevy tohto vskutku krásneho a historickou atmosférou nabitého mesta sme predviedli spomínanú hru o maturite mladej Smrti a pridali malé prekvapenie – orientálnu tanečnicu.

V tej napokon prekvapený cisár spoznal svoju manželku Máriu Teréziu, ktorá sa rozhodla takto netradične otestovať jeho vernosť. Všetko to dobre dopadlo, komedianti si vydýchli, pretože Záverečná skúška bola prijatá viac než dobre a cisár sa spokojne usmieval v blízkosti svojej vyvolenej.

Na spiatočnej ceste vlakom sa všetci členovia Prediletti zhodli, že šlo o skutočne oddychovú a uvoľnenú akciu, ktorá sa rozhodne pozitívne zapíše do nášho povedomia. A samozrejme- ak sa naskytne podobná možnosť aj budúci rok, navštívime Kremnicu opäť.

Foto: René Fabini, Roman Veselý, Marián Kapinos

Komentovať