Pripravovaná vedecká konferencia  „Stredná a nižšia šľachta (zemianstvo) na Slovensku v novoveku“ chce interdisciplinárnym prístupom priblížiť rôznorodé aspekty výskumu najpočetnejšej zložky privilegovanej stavovskej skupiny.

Táto spoločenská skupina zohrávala v Uhorsku a v ňom predovšetkým na území Slovenska v novoveku významnú úlohu. V rámci šľachtického stavu existovali v Uhorsku, podobne ako v iných európskych krajinách rôzne úrovne, ktoré odlišovalo nielen majetkové postavenie ale aj miera politických práv. Predovšetkým v období novoveku sa naplno prejavilo rozdelenie šľachty na dve základné skupiny, vyššiu (magnates) a nižšiu (nobiles), ktoré sa ďalej delili. Konferencia chce predstaviť strednú a nižšiu šľachtu ako nositeľa miestnej stoličnej samosprávy, ako prostredie, z ktorého pochádzali štátni úradníci novovekého centralizovaného štátu, ako dôležitú zložku vojenskej obrany krajiny, podobne ich úlohu v hospodárstve, cirkevných štruktúrach rôznych konfesií a v neposlednom rade ako dôležitého nositeľa a zároveň mecéna kultúry, vzdelanosti a umenia, predovšetkým vo vidieckom prostredí…

Všetky podstatné informácie nájdte v priloženom textovom súbore: Pozvánka

Komentovať