Takmer 30 vojakov Bethlenovej gardy Spoločnosti Via Cassa otvorilo pochodom po Hlavnej ulici Slávnostný ceremoniál odovzdávania cien mesta. Divákov tak pred budovu historickej radnice privedlo vírenie bubnov, dupot čižiem mušketierov i halapartníkov, pokriky veliteľov a vejúce zástavy.

Mušketieri Bethlenovej gardy so svojimi druhmi halapartníkmi po prvýkrát v histórii Košíc mašírovali bok po boku Hlavnou ulicou a dávali obyvateľom i návštevníkom mesta na známosť, že Dni mesta vrcholia slávnostným ceremoniálom. Po sprievode mestom vypochodovali pred budovu starej radnice, kde vzdali holt vlajke mesta i jeho najvyšším predstaviteľom. Vivat, Cassovia!

Komentovať