Nasledujúci článok Vám prináša informácie o novej knihe, ktorá sa venuje sakrálnym pamiatkám v Košiciach a vďaka fotografiám môžete nahliadnuť ako vyzeralo uvedenie tohto diela 13.11.2009.

„ Tešíme sa, že ste si vzali do rúk našu knižku, ktorá Vás pomocou fotografií a stručného textu zoznámi s historickými sakrálnymi pamiatkami mesta Košice. Ponúkame Vám výber architektonických diel i drobných objektov.
História Košíc siaha do 13. storočia – v tom čase začali budovať stredoveké mesto, ktoré tvorí dnes srdce historického jadra. Na tomto území s nahustenými meštianskymi domami, mestskými palácmi a verejnými budovami je sústredených aj najviac sakrálnych budov: majestátny gotický Dóm sv. Alžbety, kostoly pri kláštoroch viacerých rehoľných rádov od stredoveku po 19. storočie i kostoly rôznych denominácií, no sú tu aj drobnejšie prícestné kaplnky, sochy a kríže. Vybrali sme z budov tie, ktoré boli od počiatku stavané ako kostoly a tento účel jednoznačne vyjadrujú svojou architektúrou. Táto publikácia nepredstavuje súhrnný katalóg sakrálneho staviteľstva v Košiciach, ale ani aktuálny zoznam budov, využívaných pre bohoslužobné účely – vynechali sme stavby, ktoré dnes slúžia ako kostoly, avšak pôvodne neboli postavené ako sakrálne stavby. Popri kresťanských kostoloch sme sa zaoberali aj synagógami, ktoré prezentujú významnú súčasť architektúry mesta. Podobne sme zostavili druhú časť knihy, ktorá sa okrem pamiatok mestských častí Košíc – donedávna samostatných obcí, väčšinou založenými v stredoveku – venuje aj výberu novopostavených kostolov na sídliskách.
V knihe venujeme osobitnú pozornosť drobnej sakrálnej architektúre: prícestným kaplnkám, božím mukám, sochám svätcov a krížom. Sú to prevažne sakrálne objekty, ktoré nemajú takú vysokú umeleckú hodnotu, aby sa dostali do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenska. Vytvorili ich miestni stavitelia, murári, štukatéri, klampiari, rezbári či kamenári, aby popri znázornení kresťanského symbolu pripomínali udalosť či osobu z konkrétneho prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Pre mestskú štvrť, pre komunitu na predmestí či na kraji obce je prícestný kríž dôležitým prvkom pre pocit identifikácie sa tu žijúcich so svojím okolím, pre udržiavanie pocitu kontinuity miestnej kultúry. V uplynulých storočiach boli kostoly so svojimi vežami najdôležitejšou dominantou sídiel – výrazným orientačným bodom krajiny. To, čo pre panorámu krajiny znamená kostolná veža, pre nárožie predmestských domčekov znamená prícestná kaplnka – aj v tejto malej mierke vyjadruje príslušnosť ku kresťanskej kultúre Európy.
Vykročte teda s nami a objavujte cez náš objektív …“

Kristína Markušová a kolektív

Buganová Klaudia – Markušová Kristína – Šangala Marián a kolektív: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice 2009, 338 strán

Foto: Marián Šangala, Alena Hrabinská

Daľšie informácie:
http://www.kosice.sk/article.asp?id=6605
http://www.tvlux.sk/archiv/play/1835

2 komentáre ku “Sakrálne pamiatky v Košiciach – uvedenie novej knihy”

  1. minarik

    prosim vas kde sa da kniha zakupit a kolko stoji?poslu mi ju do bratislavy?

  2. Roman Veselý

    Zanechajte nam svoj mailovy kontakt, sprostredkujeme Vam kontakt na autorov ci vydavatelov.

Komentovať