Rok sa s rokom zišiel a my sme opäť pritiahli pod hrad v Starej Ľubovni, aby sme sa pokúsili zrekonštruovať na bojovom poli neďaleko pevnosti poľnú bitku medzi vojskom kráľa Mateja Korvína a bratríkmi. Akcie sa zúčastnilo okolo 120 bojujúcich v zastupení šermiarských skupín zo Slovenska a susedného Česka a Poľska.

N

aša pešia rota bojujúca za svojho panovníka si rozložila tábor v blízkosti pevnosti a pripravovala sa na krst ohňom v neľutostnom boji. Po tom, čo sa bratríci pokúsili ukradnúť zásoby z nášho tábora, bol vyhlásený poplach a udalosti dostali rýchly spád. Rota košických mešťanov sa ihneď na príkaz hajtmana zoradila – v čele formácie zaujali postavenie pavéznici, za nimi sa zoradili halapartníci čakajúci na svoju príležitosť predviesť, čo sa naučili v ťažkom výcviku, no a v ďalšom slede sa pripravili aj strelci. Za zoskupením tiahli ženy pripravené odtiahnúť ranených z boja a ošetriť ich, aby sa mohli vrátiť späť do bojovej vravy. Na oboch krídlach sa pohybovali mohutné delá, ktoré v radoch protivníka rozsievali paniku a strach, kým na pravom krídle ťažká pechota poskytovala svojimi výpadmi halapartníkom podporu v útoku.

Boje boli neľutostné, strety jednotiek kruté, straty na oboch stranách vysoké, no i tak sa podarilo Korvínovcom rozprášiť bratríkov. Tí, ktorí prežili a bol im život milý, radšej vzali nohy na ramená a už nikdy viac ich v Ľubovni nikto nevidel.

Takto nejako vyzerala tohtoročná bitka pod Ľubovnianským hradom. Celkom neočakávane vyšlo aj krásne slnečné počasie, a tak nebola núdza o veľkú divácku kulisu, ktorá potleskom odmenila všetkých účinkujúcich za ich výkon. V pevnosti medzi bitkami dostali možnosť šermiarske skupiny pred divákmi predviesť na pódiu svoje umenie. Po zotmení čakalo divákov prekvapenie v podaní dievčat zo Spoločnosti Via Cassa, ktoré predviedli svoju ohňovú šou v spoločnosti fakíra Al-Rashída.

Akcia je za nami, a tak ostáva iba dúfať, že sa o rok znova takto stretneme a predvedieme divákom, ako asi mohla v 15. storočí poľná bitka vyzerať.

Autor: Kubo Rajnec Foto: Roman Veselý, Peter Výrostko, Peter Madlenák

2 komentáre ku “Rekonštrukcia stredovekej bitky v Starej Ľubovni”

  1. Samo

    Fantastické….

  2. Merlin

    úžasná akcia, skvelí ľudia… čo dodať viac? Teším sa opäť o rok…

Komentovať