Časopis pre vojenskú históriu, múzejnictvo a archívnictvo Vojenská história priniesol na svojich stránkach v roku 2006 štúdiu PhDr. Igora Grausa o Dračom ráde a jeho insígniach. Pretože sa jedná o veľmi kvalitnú a nie bežne dostupnú prácu, ktorá môže rozšíriť pole našich vedomostí, túto štúdiu si dovoľujeme zverejniť, samozrejme so súhlasom autora, aj na našich stránkach. Nech sa páči.

Rád Draka a jeho insígnie na stiahnutie v pdf

Komentovať