Projekt škola šermu spustila Via Cassa v roku 2004 na Základnej škole Park Angelínum v Košiciach ako reakciu na Košické historické leto. Jej cieľom je predovšetkým budovať si a rozširovať vlastnú členskú základňu, ale tiež dostať šerm ako európske bojové umenie viac do povedomia verejnosti, predovšetkým však mladých ľudí.

Od roku 2010 Škola šermu prebieha na Futbalovom štadióne Lokomotíva. Keďže hlavným zameraním, a teda „nosným“ obdobím Spoločnosti Via Cassa, je 17. storočie, konkrétne tridsaťročná vojna, aj Škola šermu je zameraná na šerm kordom a rapírom. Vyučovanie prebieha od októbra do júna, dvakrát týždenne po dve hodiny a preberaná látka vychádza z materiálov spracovaných podľa učebníc starých šermiarskych majstrov.

Z absolventov Školy šermu sa regrutujú členovia Šermiarskeho klubu či vojenských jednotiek Spoločnosti, ktorí dostávajú priestor ukázať svoje znalosti počas jednotlivých podujatí Košického historického leta.

Tréningy sú v pondelky od 18:00 a piatky od 17:00

V prípade otázok alebo iných problémov kontaktujte Mariána Kapinosa na 0905 478 143.

A takto to u nás vyzerá: