Kráľ bláznov je predstavenie ochutené postavami commedie dell arte, ktorá brázdi svet prašnými cestami od dôb renesancie. Do dejiska príbehu ‘vkĺznu’ jarmom osudu zotročení komedianti, tiahnuc si káru plnú žiaľu, vášní a bolestí. Trpký, zemitý humor odhaľuje niekoľko rovín, situačne vykresľujúcich princíp ich pradávného, slobodného umenia. Zohrávajú banálny, až patetický príbeh lásky, ktorého sa k záveru tragicky zmocní triumfálne plížiaca sa temnota. Temnota nás, nášho ľudského bytia. ~ Daniel “Dandy” Pikalík

Korene Kráľa bláznov sa viažu k roku 2001, keď sa na podnet svojho otca Daniel “Dandy” Pikalík, nad ktorého dušou začala získavať prevahu komediantská časť na úkor šermiarskej, rozhodol predstaviť sa na farme Bolka Polívku. A tak vznikol Kráľ bláznov, na scenári ktorého sa podieľala okrem Dandyho aj Zuzana Koreňová, hudobný sprievod zabezpečila skupina Med. Celý tento “výlet” finančne podporili Dandyho úžasní a tolerantní rodičia, keďže Dandy v tejto podobe scény ešte účinkoval, režisérsky mu pomohol aj jeho otec.

Začiatok projektu Kráľ bláznov v spolupráci s nami sa datuje ku decembru 2006, keď bol v Košiciach pod dohľadom toho času už študenta nonverbálneho a komediálneho divadla v Prahe Dandyho spustený prvý workshop so zameraním na taliansku renesančnú komédiu. Z workshopu sa potom vyprofilovalo obsadenie Kráľa bláznov, následne v júli a auguste 2007 dostala hra „konečnú” podobu, pričom boli vyrobené kulisy a rekvizity špeciálne pre jej potreby. Túto časť výrazne finančne podporil aj náš kamarát Edo Pastor, pôsobiaci momentálne v USA.

Január 2008 so sebou priniesol do Košíc Dandyho znovu, opäť o čosi bohatšieho na nápady, ktoré vyplynuli zo sledovania videozáznamu natočeného na premiére Kráľa bláznov počas historického leta. A tak došlo k nevyhnutnému – 25.-27. januára 2008 sa uskutočnil druhý workshop (po novom a na Dandyho podnet skôr prvý „šerminár„) so zameraním na dell arte, ktorého výsledkom bola upravená a mierne preobsadená verzia Kráľa bláznov, ktorej generálka pred verejnosťou sa konala na 7. Košickej cechovej hostine v javiskovej podobe…

  • Účinkovali: Milan Madlenák, Lucia Kernová, Michaela Nováková, Juraj Gembický, hudobná skupina Taverna
  • Scenár a réžia: Daniel Pikalík, Zuzana Koreňová
  • Masky: Peter Madlenák, Barbora Šutáková
  • Rekvizity: Roman Furajtár
  • Premiéra vystúpenia: 18. august 2007