Košické historické leto je projekt Spoločnosti, ktorý začal písať svoju históriu v roku 2003. Ide o sériu vystúpení v mesiacoch máj až september, pričom ako prvé predstavenie je uvedené podujatie Rytierske slávnosti pri príležitosti osláv Dní mesta Košice. Programová štruktúra, podobne ako aj celé zameranie Spoločnosti, sa venuje histórii mesta a osobám počas stáročí v ňom pôsobiacim. Na našich predstaveniach sa teda diváci môžu stretnúť aj s Jánom Jiskrom z Brandýsa, Matyášom Korvínom, Gabrielom Bethlenom či Františkom II. Rákocim.

Podujatia historického leta sa snažíme organizovať tak, aby sme oslovili čo najširšiu verejnosť – od tých najmladších, na ktorých myslíme najmä voľne prístupnými atrakciami, cez strednú generáciu, ktorú oslovujeme predovšetkým kvalitným divadelným spracovaním historickej tematiky, až po tých najstarších, tých sa snažíme upútať výstavami zbraní, historickou kuchyňou či rekonštrukciou vojenského tábora.

Zároveň produkcia Košického historického leta dohliada na to, aby jednotlivé „diely seriálu“ boli čo najpestrejšie, každé podujatie sa tak nesie v inom duchu, jeho nosnou časťou je vždy iný príbeh či historické obdobie. Jediné, čo sa príliš nemení, a ak náhodou ano, tak postupne len k lepšiemu, je zostava účinkujúcich – členovia SHŠ Arthecon, Šermiarskeho klubu (regrúti a absolventi Školy šermu), vojenských jednotiek Spoločnosti, Streleckého spolku či kamaráti zo spriatelených skupín alebo externých spolupracovníkov tak na pódiu bavia nielen seba, ale i vás.

Program historického leta 2010:

Vyhradzujeme si právo na zmenu termínov.

Historické leto 2009:

Historické leto 2008:

Historické leto 2007:

Historické leto 2006: