Spoločnosť Via Cassa pripravuje väčšie či menšie programy a vystúpenia už od svojho vzniku, podieľa sa napríklad na organizácií osláv Dní mesta Košice – ešte donedávna organizovala Prepad vláčika v Čermeli počas slávnostného otvárania sezóny na Detskej železnici, vojenské jednotky Spoločnosti plnia úlohu čestnej stráže počas slávnostného ceremoniálu odovzdávania cien mesta a vo vlastnej réžii pre obyvateľov a návštevníkov Košíc pripravujú jej členovia Rytierske slávnosti s tematickým zameraním na históriu mesta, odkiaľ pochádzajú.

Projekty - Kráľ bláznovNajviac času však členovia Via Cassa už niekoľko rokov venujú vlastným projektom, ktoré svojimi výsledkami prinášajú radosť nielen divákom a samotným členom Spoločnosti, ale v posledných rokoch aj odbornej verejnosti.

A ktorými projektmi Via Cassa už verejnosť oslovila?