Zameriavame sa na rekonštrukciu poľného vojenského tábora v obdobiach – druhá polovica 15. storočia a prvá polovica 17. storočia.

Vojenský tábor obsahuje poľnú kuchyňu, veliteľský či zbrojný stan a samozrejme stany mužstva, ktoré dokážeme rozložiť takmer kdekoľvek, kde osadenstvo tábora tvorí minimálne 25 ľudí.

Tábor funguje podľa predom stanoveného denného režimu, v ktorom môžu byť zahrnuté celodenné vojenské hliadky, výcviky rôznych druhov jednotiek (s možným začlenením divákov), voľnočasové aktivity človeka v minulosti v podobe hier, divadla a hudby.

V poľnej kuchyni sa varia jedlá podľa historických predlôh a stravuje sa v nej celé osadenstvo tábora.

Zbrojný stan obsahuje artefakty z vojenského, ale ja civilného života človeka v minulosti s možnosťou komentovanej prehliadky.

Osadenstvo tábora je ubytované v stanoch mužstva, čo zobrazuje spôsob života v minulosti.

Dokážeme zorganizovať aj rekonštrukciu historickej udalosti vojenského charakteru podľa historických zdrojov v spolupráci s objednávateľom s minimálnym počtom 50 účastníkov.

Pre slávnostné nástupy, ceremoniály, vztyčovania vlajok či čestné stráže ponúkame:

17. storočie

 • veliteľa
 • uhorských hajdúchov
 • nemeckých mušketierov
 • nemeckých pikanierov
 • ceremoniálny kanón s obsluhou
 • bubeníkov
 • vlajkonosiča

15. storočie

 • veliteľa
 • pavéznikov
 • halapartníkov
 • pikanierov
 • strelcov
 • bubeníkov
 • vlajkonosiča