Vojenský tábor v časoch protihabsburských povstaní

Opäť v mestskom parku Anička naša spoločnosť inscenovala historický život vo vojenskom tábore  17.stor. Divákom sme novom formáte predstavili Oživenú históriu a celý program sme rozdelili na tri celky verbovanie žoldnierskeho regimentu, výcvik spojený s ukážkou vojenskej taktiky a predstavenie dobovej kuchyne spojené s ochutnávkou novovekých jedál.

Vojenský tábor v časoch Mateja Korvína

V mestskom parku Anička naša spoločnosť inscenovala historický život vo vojenskom tábore z druhej polovice 15.stor. Divákom sme predstavili nový formát Oživenej histórie a celý program sme rozdelili na tri celky verbovanie a výcvik žoldnierskej roty, divadelné predstavenie Legenda o svätom Jurajovi a predstavenie dobovej kuchyne spojené s ochutnávkou stredovekých jedál.

Barokové Košice

Košické historické leto pokračuje akciou zameranou na život mestskej domobrany v čase mieru. Inscenovaná prezentácia historických reálií (so zameraním na 17. storočie a funkcie mestského opevnenia) v areáli archeologického múzea „Dolná brána“ v Košiciach, s cieľom jeho interaktívneho oživenia a atraktívneho využitia v rámci lepšej popularizácie a propagácie dejín mesta pre laických či odborných návštevníkov, turistov, … Read more

Vojenstvo a dejiny Košíc v 17.storočí

Išlo o ďalšie z pokračovaní série úspešných odborno-populárnych workshopov našej Via Cassa, otvorených pre širokú verejnosť, ako aj pre vlastných mladých členov, ktorí svoj voľný čas dobrovoľne a prekvapivo trávia raz za čas pobytom v telocvični, medzi historickými prednáškami, a či praktickými ukážkami rôznorodých súvisiacich aktivít. Tentokrát sme sa opätovne po čase vrátili k obľúbenej … Read more

A máme po konkurze

S radosťou Vám oznamujeme, že sme včera úspešne uzatvorili výber nových členov do združenia. Z celkovo prihlásených 43 uchádzačov, sme sa s väčšinou z nich na osobnom pohovore aj stretli a vybrali spolu až 23 ľudí, ktorí doplnia naše rady, ďalších 5 sa ospravedlnilo, ale ešte dostanú šancu nabudúce.

Divadelný projekt Nosferatus

Pozvánka na inscenačný workshop predstavenia Nosferatus. Predstavenie bolo vytvorené a odprezetované na AMU v Prahe ako súčasť bakalárskej práce. Premiéra a následovné reprízy boli uvedené v divadle Inspirace na Malej strane v Prahe.

Mukačevo-Čynadijovo, Ukrajina

Náš prvý šermiarsky výjazd na Ukrajinu dopadol podľa jeho účastníkov veľmi dobre a všetci pevne dúfajú, že bol len prvý v dlhom (ba až nekonečnom) rade. Boli sme v dedinke (no, dedinke… 6500 obyvateľov) Čynadijovo neďaleko Mukačeva, pri starom zámku z 15. storočia, kde sa konal prvý ročník Festivalu stredovekej kultúry Strieboný tátoš.