Košice 1473

Na vedomie všetkým ctihodným mešťanom, z vôle a príkazu richtára a rady mesta Košice, prvého a hlavného medzi slobodnými kráľovskými mestami horného Uhorska dávame na pamäť obsah tejto listiny oznamujúc všetkým, ktorých sa týka nariadenie kráľovské.

Rinčanie zbraní v Above

Via Cassa inscenovala Časárovo povstanie. Povstanie poddaných na území stolíc dnešného severovýchodného Maďarska a východného Slovenska (v Boršodi, Užhorode, Zemplíne, Above, Turni, Šariši, Spiši a Gemeri), vyvolané neznesiteľným vykorisťovaním a zaťažovaním poddaných, ako aj ich dlhodobým plienením a rabovaním cisárskymi.