Slávnostný ceremoniál odovzdávania cien mesta

Takmer 30 vojakov Bethlenovej gardy Spoločnosti Via Cassa otvorilo pochodom po Hlavnej ulici Slávnostný ceremoniál odovzdávania cien mesta. Divákov tak pred budovu historickej radnice privedlo vírenie bubnov, dupot čižiem mušketierov i halapartníkov, pokriky veliteľov a vejúce zástavy.

Dobýjanie bratríckej pevnosti

5. mája sa areál Aničky v Košiciach prebudil do daždivého rána 15. storočia, konkrétne v roku 1458. Z historických stanov vychádzali do dažďa ozbrojenci vojska kráľa Mateja Korvína a svoj zrak upierali na drevenú palisádu, ktorá zakrývala dianie v bratríckom poľnom tábore, a dumali nad tým, či budú v nastávajúcom obliehaní úspešní. V obliehaní, ktorým … Read more

Prepad vláčika v Čermeli

Via Cassa, WAD, Colorado, Pony Express, S.A.M.O.V. v spolupráci s Mestom Košice pripravili tradičné podujatie, ktoré zahŕňa prevoz väzňa do Alpinka City, pokus o jeho záchranu, prepad cestujúcich vo vláčiku Katka a veľku westernovú prestrelku na záver…

Császárovo povstanie v rokoch 1631/32 na východnom Slovensku

Všetko sa to vlastne začalo už v jeden pekný májový deň, rovnako ako naša akcia, akurát že roku Pána 1618 v Prahe, keď z okna hradu akosi nenáhodne, nie vlastným pričinením „leteli“ zrazu dolu dvaja cisárski miestodržitelia, na protest proti politike viedeňského dvora Habsburgovcov v Európe. Táto známa pražská defenestrácia stála na počiatku jedného z … Read more

Ohňom a mečom

Poslednýkrát tohto roku mali Košičania možnosť vidieť spoločnosť Via Cassa túto sobotu v Rodošte. Tam sa predstavením nazvaným Ohňom a mečom – šermiari deťom rozlúčili so sezónou. Ako názov napovedá, predstavenie bolo určené najmä deťom – a mnohé z nich naňho naozaj tak skoro nezabudnú.

Rytier bez cti

Rodošto opäť ožilo duchom histórie. Deti i rodičia mohli na ďalšej akcii zo seriálu Košického historického leta navštíviť historický vojenský stan, obzrieť si staré zbrane či vyskúšať rôzne dobové hry.

Bitka na Bielej Hore

Bitka na Bielej Hore bola perfektným vyvrcholením letnej sezóny 2006. Organizátori z RKČ -Rytíři Koruny České pripravili spolu s ostatnými perfektné divadlo pre ľudí, čo sa prišli pozrieť na planinu, kde sa bitka v roku 1620 naozaj udiala. Mušketieri, delostrelci i markytánky z Via Cassa bojovali na strane Českých stavov, nie je prekvapením, že srdnato … Read more