• Súhlasím s táborovým poriadkom, bojovým poriadkom a bezpečnostnými predpismi. Beriem na vedomie, že tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých členov skupiny a dohliadnem na to, aby o nich boli oboznámení pred začiatkom akcie.