Via Cassa je mladý šermiarsky kolektív, ktorého cieľom je štúdium histórie, nácvik a predvádzanie šermiarskych, divadelných a iných umeleckých podujatí, organizovanie kurzov, workshopov a záujmových krúžkov, udržovanie a rozširovanie tradície historického šermu, dobového vojenstva a pouličného divadla v Košiciach, kde sa snažíme divácky atraktívnym a zaujímavým spôsobom predstaviť širokej verejnosti bohatú a krásnu históriu tohto mesta a jeho okolia počas storočí, keď Slovensko ako súčasť Uhorska hralo významnú úlohu v dejinách Európy. Svojou činnosťou sa snažíme zaujať najmä mladých ľudí, ktorých životom sa snažíme dať správny smer a možnosť sebarealizácie.

Pre obyvateľov Košíc a okolia v priebehu roka organizujeme množstvo podujatí – z toho vystúpenia pri príležitostí osláv Dní mesta Košice a projekt Košické historické leto majú už niekoľkoročnú tradíciu a stále sa zvyšujúcu kvalitu. Naša činnosť je skutočne veľmi bohatá a rôznorodá, najviac sa preto o našej činnosti dozviete priamo na našich vystúpeniach, kde vás radi uvítame.

onas

Naša ponuka

Zameriavame sa na rekonštrukciu poľného vojenského tábora v obdobiach – druhá polovica 15. storočia a prvá polovica 17. storočia.

Vojenský tábor obsahuje poľnú kuchyňu, veliteľský či zbrojný stan a samozrejme stany mužstva, ktoré dokážeme rozložiť takmer kdekoľvek, kde osadenstvo tábora tvorí minimálne 25 ľudí.

Tábor funguje podľa predom stanoveného denného režimu, v ktorom môžu byť zahrnuté celodenné vojenské hliadky, výcviky rôznych druhov jednotiek (s možným začlenením divákov), voľnočasové aktivity človeka v minulosti v podobe hier, divadla a hudby.

V poľnej kuchyni sa varia jedlá podľa historických predlôh a stravuje sa v nej celé osadenstvo tábora.

Zbrojný stan obsahuje artefakty z vojenského, ale ja civilného života človeka v minulosti s možnosťou komentovanej prehliadky.

Osadenstvo tábora je ubytované v stanoch mužstva, čo zobrazuje spôsob života v minulosti.

Dokážeme zorganizovať aj rekonštrukciu historickej udalosti vojenského charakteru podľa historických zdrojov v spolupráci s objednávateľom s minimálnym počtom 50 účastníkov.

Pre slávnostné nástupy, ceremoniály, vztyčovania vlajok či čestné stráže ponúkame:

17. storočie

 • veliteľa
 • uhorských hajdúchov
 • nemeckých mušketierov
 • nemeckých pikanierov
 • ceremoniálny kanón s obsluhou
 • bubeníkov
 • vlajkonosiča

15. storočie

 • veliteľa
 • pavéznikov
 • halapartníkov
 • pikanierov
 • strelcov
 • bubeníkov
 • vlajkonosiča