Celkom trinásť odvážnych detí vo veku od 9 do 11 rokov si počas podujatia s názvom Noc v zajatí kata dňa 23. septembra 2010 vyskúšalo v podvečerných hodinách svoju odvahu v tých najtemnejších zákutiach Miklušovej väznice. Podujatie pripravilo Východoslovenské múzeum v spolupráci s členmi šermiarskej skupiny Via Cassa. Autorkou podujatia bola PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.

Pre 4 nebojácne dievčatá a 9 statočných chlapcov bol pripravený večer plný dobrodružstiev, kde sa dozvedeli o dobových zbraniach od praveku až po novovek, o výrobcoch zbraní, o histórii Miklušovej väznice, o rôznych trestných činoch, či spôsoboch trestania v minulosti ale aj o krutom katovi Miklušovi o katovom byte. Po nevinnej večernej prehliadke a vstupe do tajných priestorov múzea sa deťom objavil podivný nemý mních, ktorý sa modlil za duše väznených a tiež za prosby, ktoré si mohli tajne želať a vhodiť do schránky. Toto nečakané stretnutie deti trochu prekvapil, keďže mních sa objavuje v temnici iba z času na čas ! V programe sa pokračovalo tak, že deti boli katom Miklušom rozdelené do dvojíc. Za úlohu mali na základe starej mapy plnej šifier nájsť odkaz v mučiarni a pohľadať tajný východ z väznice. Ľahkou úlohou to vonkoncom nebolo, keďže odkaz mali naslepo nahmatať a nájsť v schránke plnej hadov, švábov, slimákov, lístia, kameňov, pierok a podobne. Pri tajnom východe deti čakala tajomná vedma. Tá im odovzdala starú listinu. Rozlúštiť záhadný text listiny a potom ho bez slova stvárniť pre ostatné deti, to už bola ďalšia úloha pre mladých odvážlivcov. Po zvládnutí tohto poslania získali deti amulet, ktorý ich mal ochrániť ak by sa náhodou začalo počas temného večera pritvrdzovať… Aj keď bol program bohatý, deti sa najviac báli ale aj tešili na skúšku odvahy. Avšak žiadalo si to už pevné nervy ! Tu už každý išiel za seba. Počas skúšky odvahy museli samé prejsť s baterkou v tmavých celách väznice plných strašidiel a hrôzostrašných zvukov, pozbierať päť indícií a následne ich poskladať do zmysluplnej vety. Aj keď to deťom dalo poriadne zabrať a niektoré si zakričali i poplakali, des a hrôzy väznice si naplno užívali. Po absolvovaní skúšky odvahy boli účastníci odmenení Certifikátom za odvahu a statočnosť a boli prepustené zo zajatia kata Mikluša. Autorka podujatia, ako aj zamestnanci múzea a členovia skupiny Via Cassa, ktorí sa spolupodieľali na akcii veria, že deti sa dobre zabávali, že si spomenú na Noc v zajatí kata a len tak nezabudnú na temnicu plnú strašidiel !!!

MY,  RICHTÁR MESTA KOŠICE – PRVÉHO A HLAVNÉHO MEDZI SLOBODNÝMI KRÁĽOVSKÝMI MESTAMI HORNÉHO UHORSKA, AKO AJ RADNÍ PÁNI TOHOŽE MESTA, dávame na pamäť obsahom tejto listiny oznamujúc všetkým, ktorých sa to týka, že v týchto krušných časoch, kedy sa v našej krajine neustále povážlivo rozmáhajú premnohí drobní previnilci a ohrozujú mravy svoje i našich obyvateľov, ktorým sa my usilujeme poskytnúť výhody pokoja, rozhodli sme sa, priaznivo naklonení oddanými prosbami i na naliehanie všetkých verných nášho mesta, z titulu plnosti moci plynúcej z našich privilégií nariadiť ctihodnému majstrovi katovi Miklušovi, v našom meste pôsobiacom, prostredníctvom tejto listiny, aby u sebe v trvaní jednej noci držal a všakovakým skúškam i učeniam za pomoci svojich učňov podrobil  prítomných mladých mešťanov, zasluhujúcich nápravu za ich skutky rôznorodých neposlušností k rodičom, kliania, roztržiek s priateľmi či iných drobných ba i väčších neprístojností, ktorých sa čas od času všetci dopúšťame, avšak menovaní obzvlášť dnes v priznaní súci. Napokon ale z titulu spravodlivosti nášho úradu chceme odpustiť všetkým týmto spomínaným po odčinení všetkých  ich nedobrých skutkov, pre blaho preslávneho nášho mesta, ako aj celej krajiny. Na znak potvrdenia horeuvedeného slávnostného rozhodnutia pripojili sme pre hodnovernosť aj odtlačok našej mestskej pečate. Dané v Košiciach vo štvrtý deň pred sviatkom sv.Cypriána, roku Pána 1700.

Od nemého mnícha sme sa dozvedeli aj niečo o želaniach a prosbách deti, ktoré mohli vysloviť v tieni katovho domu.

Ich želania sú povzbudzujúce a vystihujúce  – dali by sa zhrnúť do prosby –

„…aby bolo v našej rodine zdravie a pokoj“.

Kiež sa teda vyplnia !

Foto: René Fabini

a ešte článok z denníka Korzár:
http://korzar.sme.sk/c/5564379/deti-zajal-v-temnici-kat.html

Jeden komentár ku “Noc v zajatí kata”

  1. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.

    Ešte raz by som chcela poďakovať členom skupiny Via Cassa za spoluprácu na podujatí Noc v zajatí kata. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD.

Komentovať