V rámci medzinárodného dňa múzeí si pre Vás pripravilo program aj Podtatranské múzeum v Poprade

16. mája 2009 od 17. 00 h. do 23. 00 h. – Noc v múzeu
– program pripravený v spolupráci s MO MS v Poprade
výstava krojovaných bábik, výšiviek, drevených miniatúr poľnohospodárskeho náradia a krojov, vystúpenie ženskej speváckej skupiny Slovenka, prednes poézie, ukážky šitia krojov
– vstupné dobrovoľné

20.mája 2009 o 15. 00 h. Kelti – zruční remeselníci
– vernisáž výstavy
výstava archeologických nálezov, pri príležitosti medzinárodnej archeologickej konferencie

22.mája 2009 o 15. 00 h. Spišské medailérstvo v minulosti a dnes
– vernisáž výstavy
výstava v spolupráci s Slovenskou numizmatickou spoločnosťou
pobočka Svit -Tatry

24.mája 2009 od 8. 00 h. do 13. 00 h. Burza zberateľského materiálu
– organizuje SNS pobočka Svit – Tatry
– zasadacia miestnosť múzea, vstup voľný

Výstavné priestory Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského 72/4
052/ 7721 924

Komentovať