Netradičné a zaujímavé podujatie s názvom Noc v múzeu bolo pripravené pri príležitosti rozlúčky s historickou budovou Východoslovenského múzea v Košiciach na Nám. Maratónu mieru 2 – pred rekonštrukciou. Autorkou tohto podujatia bola PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD., ktorá pracuje v múzeu ako historik, ale počas celej noci stvárňovala Piráta potápajúcej sa lode s deťmi a pokladom. Podujatie sa konalo v noci z 31. 7. 2008 na 1. 8. 2008

Deti počas podujatia mali jedinečnú šancu a možnosť stráviť celú dlhú noc v múzeu a zažiť pritom neopakovateľné dobrodružstvá. Mimochodom v budove okrem strážnikov nespal celých 105 rokov nikto a tieto deti boli nielen prvé ale aj posledné, ktoré mali túto príležitosť. Pre odvážne deti vo veku od 8 – 12 rokov bol pripravený bohatý program až do noci.

Po úvodných formalitách ako sú prezentácia a zoznamovanie sa, podvečer začal neškodnou prehliadkou expozícií a dreveného kostolíka z Kožuchoviec, kde sa už začalo pritvrdzovať. Nenapodobiteľná atmosféra, ku ktorej prispela reprodukovaná hudba a spev mníchov východného rítu, vytvorila priestor pre nečakané objavenie ducha tajomného mnícha. Ten síce deti len málo vystrašil, no tie rýchlo pochopili, že im neublíži a práve naopak splní tajné želania. Na chvíľu bol strach zažehnaný, ale čo sa dialo potom, to si už naozaj žiadalo pevné nervy.

V programe sa pokračovalo premietaním filmu Noc v múzeu, ktorý bol nečakane prerušený. Dôvod bol jednoduchý. Nasledovala obhliadka starého pôjdu budovy múzea, kde sa napätie už stupňovalo. Deti vedeli, že počas večera budú aj strašidlá, predsa nikto nevedel, kedy a kde sa objavia. Aj keď boli presvedčené, že strašiť sa bude na starom pôjde, duchovia ani strašidlá tam neboli. Zato si užili tmu a hrôzostrašné zvuky nočných zvierat. Na uvoľnenie strachu nasledovali hry zamerané na šikovnosť a dôvtip.

Des a hrôza nastala až pri tzv. Skúške odvahy. Spočívala v tom, že každý jeden účastník musel úplne sám prejsť s baterkou tmavou expozíciou archeológie. To už deťom dalo poriadne zabrať a niektoré si aj zakričali a poplakali ! Na odvážlivcov totiž na každom kroku striehli strašidlá, ktoré vyliezali z hrobov, alebo sa len tak plížili priestorom. Len si predstavte, že by na Vás spoza rohu vyskočil, Kostlivec, Vlkodlak, Biela pani, Čierny duch, alebo jednooký Quasimodo, Bátoryčka, či gróf Dracula. Po absolvovaní skúšky odvahy boli všetci účastníci napokon odmenení Diplomom za odvahu a statočnosť.

Keďže do polnoci ešte zostávalo niekoľko minút bola pre deti pripravená hra s názvom Nočné hľadanie pokladu. Bez odmeny neobišiel nik. Krátko po polnoci boli ceny rozdelené a deti už čakala len osobná hygiena a nočný odpočinok. Aj keď to bola náročná noc po každej stránke, všetky deti ráno vzorne vstali a boli pripravené na odchod domov za doprovodu rodičov. Autorka podujatia, ako aj všetci zamestnanci múzea a členovia skupiny Via Cassa, ktorí sa spolupodieľali na akcii veria, že deti sa dobre zabávali, že budú spomínať na spánok v spacáku uprostred múzea a nezabudnú na Noc v múzeu plnú strašidiel !

Uršula Ambrušová, VSM

Komentovať