Členovia Spoločnosti Via Cassa sa divákom predstavili v programe s názvom Nedeľná škola života. Diváci však neboli hodení do deja priamo, dobrým predjedlom im bola salva 10 mušketierov Bethlen Garde.

Po nej už moderátor Peter Gažo ml. uviedol dve krátke divadelné scénky – Ako sa sluha hrdinom nestal a O vernosti. Oba príbehy mali takmer spoločnú nosnú postavu – kým však v tom prvom bol sluha verným a pánovi často nápomocným druhom, v tom druhom dosť svojským spôsobom usiloval o priazeň pánovej manželky, pričom prekážkou mu nebol ani manžel, ani milenec. Ako to dopadlo, prezrádzať nebudeme, hádam sa s postavami z týchto príbehov ešte stretneme na inom vystúpení…

Po odchode účinkujúcich zo scény sa už všetko chystalo na hlavnú časť programu s názvom Nedeľná škola života, ktorá sa divákom pokúsila aspoň v náznakoch ukázať „čistotu, bohabojnosť a mravný život“ v prostredí krčmy, do ktorej hostia prichádzali priamo z nedeľnej omše…

Na scéne sa tak vystriedal páchnuci žobrák s verbovačmi vojska Gustava Adolfa i cisára Ferdinanda, bezočivá malá zlodejka s pomstychtivým šľachticom, ktorého nakoniec z krčmy vytiahla jeho „besná“ žena, tiež vojaci unavení po pridlhej službe a ešte dlhšej omši, krásne devy ponúkajúce svoje telá či jednotka mušketierov, ktorá celú situáciu razantne vyriešila. Samozrejme, na čele s úplatným kapitánom. Takmer sa zdalo, že spravodlivosti bolo učinené zadosť, avšak kto by čakal, že chamtivá a prefíkaná krčmárka je matkou tej drzej zlodejky a celý čas jej kryje chrbát? A to všetko len preto, že sa túži vrátiť do rodného Talianska ako slušná a poctivá žena, po boku svojej milujúcej dcéry a za nakradnuté peniaze kúpeného manžela…

V Nedeľnej škole života účinkovalo pod moderátorskou taktovkou Petra Gaža ml. 25 členov Spoločnosti Via Cassa, SHŠ Arthecon, Bethlen Garde a Šermiarskeho klubu. V zálohe (teda pod strieškou nášho stanu) takticky vyčkával fakír Al-Rashíd, ktorý sa však nakoniec na pódium nedostal – počas vystúpenia sa nám akosi rozpršalo. To nás však neodradilo a hoci premočení na kosť, dotiahli sme vystúpenie do zdarného konca, pričom odmenou nám bol potlesk skupiny skalných divákov zaznievajúci spod ich dáždnikov…

Komentovať