Dovoľte nám oboznámiť vás o konaní 2. manévrov košicko-ľubovnianskej pešej roty z druhej polovice 15. storočia, zameranej na činnost jednotlivcov (halapartník, pavéznik, strelec, pikanier) a vzájomnú kooperáciu jednotlivých zložiek pešieho vojska spomínaného obdobia na území Uhorska.

Termín konania: 4.-5. júl 2009

Miesto: areál románsko-gotického kostola v obci Svinica neďaleko Košíc

Zámer manévrov je rozšíriť výcvik jednotlivcov a princípy fungovania jednotiek medzi slovenskú šermiarsku obec, vyskúšanie novych poznatkov v praxi, nahromadenie materiálov a podkladov pre doplnenie rozpracovaného, voľne šíriteľného manuálu.

Podmienky účasti:

1. ubytovanie vo vojenskom tábore /hist. stany na nádvorí kostola/

2. stravovanie v poľnej kuchyni

3. historický odev primeraný obdobiu, zo zbroje minimálne prilba

4. zbrane primerané pozícii jednotlivca (drevcová zbraň, pavéza + krátka pobočná zbraň, píka, paľná zbraň alebo kuša), časť materiálu radi zapožičiame

5. dodržiavanie pravidiel určených organizátorom (body Vnútorného poriadku Spoločnosti týkajuce sa učasti na akciách)

Celá akcia je nezisková, účasť je preto na vlastne naklady, nepreplácajú sa cestovné či honoráre. Vítaná je účasť skupín i jednotlivcov, pretože veríme, že nám, ale i vám ide o spoločnú vec.

Kontakt: Milan „Olaff“ Madlenák

Tešíme sa na vás.

Komentovať