Posledné „gotické“ podujatie sezóny 2008 sa nieslo v znamení husitských spanilých jázd na územie Slovenska, a to neďaleko Ružomberka, priamo pod Likavským hradom. Tu spolu so šermiarmi i nešermiarmi z celého Slovenska sa uskutočnilo podujatie s názvom Likavské hradné slávnosti, organizované spolkom Hortus de Likava

V prírodnom amfiteátri pod hradom vyrástol malý vojenský tábor, kúsok ďalej drevená palisáda obrancov hradu, kam udrela hlavná husitská sila. Pravda, prvý útok bol odrazený, no cenia sa záverečné výsledky. A tie, vďaka zrade kastelána, nakoniec boli v prospech husitov. Program bol doplnený o vystúpenia zúčastnených šermiarskych skupín, orientálne tanečnice, jarmok či ohňovú šou.

Celkovo šlo o veľmi príjemnú akciu, ktorá umožnila otestovať po prvýkrát na Slovensku pešiu rotu z polovice 15. storočia, poskladanú nielen z členov Via Cassa, ale i z chlapcov zo Starej Ľubovne a košickej skupiny Sigismund, doplnenú o pár Brezňanov. Veríme, že táto spolupráca prinesie časom svoje ovocie a na slovenských stredovekých bojiskách sa objaví o čosi viac taktiky, disciplíny a manévrovania… ;o)

Milan Madlenák

Komentovať