Po dlhom čase Vám prinášame rovno dva nové články ! Tentokrát je ich témou krúžková zbroj, prevažne z nálezov z nášho územia. Pre našu stránku nám aktuálne články poskytol archeológ Mgr. Peter Šimčík, doktorand na Filozofickej fakulte UK Bratislava, ktorý sa touto tematikou dlhodobejšie zaoberá.

A tu sú už samotné články:

Stredoveká krúžková košeľa z hradu Sklabina

Fragmenty krúžkovej zbroje stredovek

Komentovať