V rámci našich projektov Vám predstavujeme ďalšie zo série našich komorných „kaviarenských podujatí“ pod názvom „ Košickí obrnenci“ – výstava replík historických zbrojí.

V rámci našich projektov Vám predstavujeme ďalšie zo série našich komorných „kaviarenských podujatí“ pod názvom „ Košickí obrnenci“ – výstava replík historických zbrojí. Ide predovšetkým o prezentáciu replík stredovekých a renesančných zbrojí a ich súčastí, ako reálií dobového vojenského života, aký sa odohrával aj v našom meste, a to aj na príklade konkrétnych historických osobností z košických náhrobkov. Obsahovú náplň výstavy tvoria vybrané repliky dobových brnení a ich niektoré súčasti, z dielne Romana Furajtára z Via Cassa. Výstava je inštalovaná opäť raz netradične, a to vo vynovených kaviarenských priestoroch v historickom objekte bývalého Csáky – Dessewffyovského paláca na Hlavnej č. 72 v Košiciach, v kaviarni „Moulin á café“. Má tak spestriť, zaujať, nečakaným spôsobom priblížiť návštevníkovi aj kus našej európskej histórie, ktorej sme súčasťou.

V náplni činnosti našej skupiny je aj výroba replík historických zbrojí, chladných, ale aj palných zbraní, vďaka pôsobeniu jej vedúceho Romana Furajtára, a to už od roku 1994. Tieto repliky sa stali známe nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Maďarsku, Taliansku, ba dokonca i v Japonsku. Pri práci je snaha zachovávať maximálnu vizuálnu vernosť a funkčnosť historických predlôh, s intenzívnym štúdiom tejto oblasti za pomoci odborníkov. Prezentácia výberu toho najlepšieho je dostupná na: http://www.viacassa.eu/zbrojnica, a priamo v akcii na podujatiach skupiny. Rovnako k náplni patrí aj vyhotovovanie replík dobových odevov a ich doplnkov vo vlastnej réžii samotnými členmi skupiny, v rámci tzv. living history aktivít

Historická zbroj

Zbroj je ochranné oblečenie, chrániace pred zásahmi a zraneniami pri boji, love a turnajoch. Od najstarších čias sa zhotovovala z kože, kostí, rohoviny, prípadne z iných organických materiálov. Zvládnutím technológie spracovania kovov (doba bronzová) sa začal používať kov.
Zbroje poznáme lamelové, šupinové, krúžkové, plátové. Za zbroj možno považovať aj zosilnený odev. Často sa rôzne typy zbroje aj kombinovali. V nami stvárňovanom období (2. polovica 15. storočia) sa najviac uplatňovala zbroj plátová, obliekaná na civilný odev, príp. kvôli zvýšeniu ochrany aj na zosilnený odev (tzv. prešívanica – prešitých viac kusov látky). Bývala doplnená aj o súčastí z krúžkovej zbroje. V zbroji si súčasný človek predstavuje väčšinou rytiera na koni – v tom prípade ide o zbroj jazdeckú. Jazdecké zbroje kryli celú postavu človeka, a vyrábali sa aj zbroje na koňa. Skladali sa z predného a zadného plátu (tzv. kyrys), spojených na stranách, chrániacich trup; ďalej z náramenníkov, chráničov rúk s lakťovým kĺbom, z plátových rukavíc (prstových alebo celých – tzv. pästnice). Zraniteľný krk chránil nákrčník, pripevnený buď na predný kyrys, alebo na prilbu, ktorá mohla byť uzavretá, alebo so sklopeným priezorom (otvorené prilby používali pešiaci). Stehno bolo chránené len spredu a zboku – zadná časť sa opierala o koňa. Súčasťou bol aj chránič kolena, ochrana lýtka a holene – spojenej v celok – dopĺňal chránič chodidla, tvoriac tak niečo na spôsob „kovových topánok“.
Kompletnú jazdeckú zbroj si mohli dovoliť len zámožnejší ľudia, väčšinou príslušníci vyššej triedy – šľachty. Pre nich zbroj prezentovala pred svetom ich moc a postavenie, a stávala sa i viac dekoratívnou. Nižšia a novovznikajúca stredná trieda, tvoriaca pechotu, si nemohla dovoliť náklady spojené s kompletnou zbrojou (kúpa, údržba, doprava na bojisko a.i.), preto používala len niektoré súčasti zbroje, väčšinou prilbu, rukavice, či kyrys. Súčasne s vývojom strelných zbraní zbroj strácala na svojej bojovej účinnosti (nami stvárňované obdobie – 17. storočie).

spracoval: Roman Furajtár

“….Obrnenci a štítonosici požadujú za zbroj a štít dvojnásobný žold, kedže sa pri nosení zbroje a pavéz nezaobídu bez pomoci pážat a služobníkov, ktorých si musia vydržiavat. (…) Obrnencov používame ako múr, nepohnú sa z miesta ani vtedy, ak by do posledného padli tam, kde stoja. (….) Celú ľahkú pechotu a strelcov z pušiek obkolesujú obrnení pešiaci a štítonosiči priam tak, akoby išlo o pevnosť, lebo do kruhu postavené a k sebe priliehajúce pavézy sú sťaby hradbovým múrom chrániacim pešiakov a všetkých ostatných. A tí, akoby bojujúci pod záštitou hradieb a šiancov, potom vo vhodnom okamihu odtiaľ vyrážajú do útoku.“

z listu kráľa Mateja Korvína jágerskému biskupovi Gabrielovi Rangonovi, A.D. 1481

Vystavené predmety – repliky zbrojí a ich súčasti:

Zbroje:

Jazdecké brnenie renesančné (kompletná zbroj), záver 16. storočia (1) – miestnosť č.1

Talianska jazdecká zbroj (kompletná), polovica 15. storočia (2) – miestnosť č. 2

Peší ozbrojení vojaci (civilný odev, časti zbroje – nemecký typ), 2. pol. 15. storočia (3, 4)

Súčasti zbrojí:
(výstavná skriňa, miestnosť č.2)

Kyrys, začiatok 15. storočia (1)
Prilba („psí čumák“), začiatok 15. storočia (2)
Rukavica ochranná, začiatok 15. storočia (3)
Prilba („šľap“), začiatok 15. storočia (4)
Prilba („železný klobúk“), polovica 15. storočia (5)
Nákrčník (železný), polovica 15. storočia (6)
Rukavica („pästnica“), polovica 15. storočia (7)
Prilba („šalier“,otvorený), taliansky typ, polovica 15. storočia (8)
Prilba („šalier“), nemecký typ, 2. polovica 15. storočia (9)
Chodidlo („sabaton“), 15. storočie (10)
Chránič lýtka, 15. storočie (11)

Košická mestská zástava z 15. storočia (replika), miestnosť č.2
(podklady: JUDr. J.Kirst – Mgr.V.Čepela, PhD.; rekonštrukcia: Gabriela Zamborská)

Košická mestská zástava zo 17. storočia (replika), miestnosť č.1 (vstupná)
(podklady: Mgr.Vladimír Čepela, PhD.; rekonštrukcia: PhDr. Miroslava Fuhrman-Mareta)

Repliky a zbierky Via Cassa o.z. Košice

www.viacassa.eu

Výroba, výber a popisy: Roman Furajtár

PRÍBEHY KOŠICKÝCH OBRNENCOV

Košice boli v stredoveku jedno z najlepšie opevnených miest, a v 16. storočí hlavnou protitureckou pevnosťou Horného Uhorska. Napriek pohnutým udalostiam boli dôležitým strediskom spoločenského, kultúrneho, vojenského a obchodného života, miestom pobytu cisárskych generálov a aj sídlom kráľovskej – tzv. Spišskej komory. V tomto období dosiahol košický kapitanát významné postavenie tým, že sa stal kráľovským miestodržiteľstvom pre stolice na východ od Liptova.
A práve rôzni významní vojenskí hodnostári – hornouhorskí, košickí hlavní kapitáni či cisárski velitelia a vojenskí odborníci – Francúzi, Nemci, Valóni, Česi i domáci – sa svojim pôsobením v Košiciach vo svojom čase a každý svojim spôsobom stali neoddeliteľnou súčasťou príbehov nášho mesta. Niektorí tu zakotvili aj so svojimi rodinami, usadili sa, zžili sa s Košicami, a boli tu i pochovaní. Iní tu plnili iba svoje dočasné služobné poslanie, a osud ich potom zavial úplne inam. Ostali však pre nás stopy po nich – dokumenty v archívoch, postavené opevnenie mesta, odliate delá i zvony, a napokon – výnimočne pri niektorých aj ich autentické podoby v zbroji, na ich zachovaných náhrobkoch.
Ako napísal v roku 1898 veľký pamiatkár Viktor Myškovský – „Náhrobné kamene, umiestnené pôvodne v interiéri a zabudované do vonkajšieho obvodového múra košického Dómu, väčšinou vyhotovené z mramoru, zdobené reliéfmi postáv významných zosnulých mužov a hrdinov, s umeleckou dekoráciou, obsahujúce historické údaje, štíty s erbami, monogramami sú vystavené ničivým vplyvom poveternosti.“ V roku 1912 a príležitostne aj neskôr, do obvodových stien prízemia Urbanovej veže pod arkádami bola postupne osadená do stien zbierka týchto gotických a renesančných náhrobných kameňov zo 14.-17. storočia, pochádzajúcich z Dómu sv. Alžbety, odkiaľ boli umiestnené pri prestavbe kostola v rokoch 1877-96. Druhá časť náhrobkov je vo fasáde kaplnky sv. Michala, tretia časť sa dostala do zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach, a niektoré sa žiaľ navždy roztratili. Tie zachované dohromady tvoria vzácne košické lapidárium, postupne odhaľujúce aj príbehy svojich nositeľov. My sme ich nazvali „košickí obrnenci“, a aj vďaka autentickým replikám dobových zbrojí si ich tu takto nepriamo sprítomňujeme, spolu s ich životnými osudmi.

Oni naše Košice zbližujú so spoločnou históriou Európy.

Šebastián Rozgonyi z Rozhanoviec (+ po r. 1463)
hlavný veliteľ kráľovskej „protibratríckej armády“,
hlavný kráľovský stajník, vojvoda sedmohradský

Andrej Illenfeld (+1587)
delo-a zvonolejár, hlavný cisársky zbrojmajster Horného Uhorska

„Neznámy obrnenec“, 16. storočie
– uvádzaný tiež ako: zbrojár /František/ Illenfeld (?), (+ 1566)
delo-a zvonolejár

Peter Roussell (+ 1577)
rytier burgundského pôvodu, kráľovský stolník a hlavný kapitán hradu Szendrõ.

Juraj Serédy (+ 1557)
hlavný košický kapitán a šarišský župan

Hans Rueber von Püchsendorf (+ 1584)
hlavný hornouhorský generál, poľný maršál

Lazar Schwendi (+ 1584)
barón, vrchný poľný hajtman, cisársky radca a vojenský reformátor
hlavný hornouhorský a košický kapitán

„Kdy vojna má býti, verbují vojákův. Tychto zbroje pro obranu jsau: šišák, rystunk, kterého částky jsau: železný náhrdelník, prsník, karvaše, nakolený, rukavice železné s pancýrem a pavezau. Škodná zbroj jest: meč, kord, šabla, které do pochvi se strkují; a na pás anebo pantalýř zavěsují, meč oberučný a tulich.“

J.A.Komenský: Orbis sensualium pictus

…Lebo národ, ktorý svoje pamiatky nechá zanik¬núť, sám sebe pripravuje náhrobok.“

Viktor Myskovszký, Košice 1898

Via Cassa a pozvaní v rámci rytierskych slávností počas Dní mesta Košice dňa 5.-6. mája 2012 budú na Aničke pri Rybe inscenovať vojenské historické udalosti pri Košiciach z roku 1458. Viac informácii na: www.viacassa.eu

Použitá a odporúčaná literatúra:

 • Csergö, G.- Csoma, J.: Alte Grabdenkmäler aus Ungarn. Budapest 1890
 • Dangl, V. – Segeš, V.: Vojenské dejiny Slovenska. Bratislava, 1996
 • Gembický, J.: Zvony a zvonolejári v Košiciach. Trnava 2000 (diplomová práca)
 • Havlice, I.: Kamenné architektonické články a náhrobníky. In: Gotické umenie z košických zbierok VSM, 1995, SNG Bratislava (red. Olexa,L.), s.103 – 131
 • Kalmár, J.: Régi magyar fegyverek. Budapest 1971
 • Křížek, L. –  Čech, J.K.Z.: Encyklopedie zbraní a zbroje. Libri 2003
 • Récsey, V.: A kassai dóm régi síremlékei. Budapest 1896, s. 6, obr. III
 • Renesancia na Slovensku – umenie medzi neskorou gotikou a barokom, SNG -Slovart Bratislava 2009
 • Sabol, E.: Košické lapidárium. Rkp – Štátny oblastný archív  Košice, 1956. 33/vlastné práce
 • Segeš, V.: Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko. Ministerstvo obrany SR, Bratislava 2004
 • Skala, H.: Lazarus, barón Schwendi, http://www.viacassa.eu/clanky/lazarus-baron-schwendi
 • Sziklay, J.- Borovsky, S.(red.): Kassa régi sírkövei. In: Magyarország vármegyéi és városai. Zv. 1: Abauj-Torna varmegye és Kassa, Budapest 1896, s. 74, obr. 3
 • Wick, B.: A háromszáz éves Kassai sz. Orbán torony. Kassa 1928
 • Wick, B.: Kassa régi temetöi templomi kriptái és síremlékei. Kassa 1931
 • Wick, B.: Kassa régi síremlékei XIV-XVIII század. Kassa 1933
 • Wick, V.: Dóm sv. Alžbety v Košiciach. Košice 1936

Podujatie je realizované v rámci projektu
„OŽIVENÁ HISTÓRIA KOŠÍC“ – výstava „Košickí obrnenci“
v autorstve Via Cassa, o.z.  pre rok 2012
prostredníctvom Košice – EHMK 2013,
a Ministerstva kultúry SR.

Scenár a realizácia výstavy: Roman Furajtár, Marián Kapinos, Juraj Gembický, Stano Poľak
Odborný garant: Mgr. Juraj Gembický (Via Cassa)
Spolupráca a spoluautorstvo: členovia Via Cassa o.z.- Košice
Naše poďakovanie patrí tiež všetkým našim spriazneným, pomáhajúcim a spolupracujúcim blízkym ľuďom a inštitúciám, s ktorých pomocou a prispením sa podarilo prezentovať výstavu. Osobitne všetkým členov spoločnosti Via Cassa o.z., z ktorých súkromných zbierok boli exponáty zapožičané, a kaviarni „Moulin á café“, ktorá v rámci prepojenia a spolupráce umožnila prezentovať výstavu vo svojich priestoroch. Vďaka patrí taktiež všetkým „zákulisným“ spolupracovníkom, pomáhajúcim a mnohým iným, ktorí sa stali súčasťou celého projektu.

Foto: Juraj Gembický ml.

2 komentáre ku “Košickí obrnenci – výstava replík historických zbrojí”

 1. Ladislav KRUPA

  Dobrý deň zúčstˇnujem sa na rekonštrukciach historických bitiek a obraciam sa na vás s prosbou o výrobu kuše ak je to možné aj perkusnej sedlovej pištole s ktorej sa zachovala originálna hlaveň a mosadzná hlavňová objimka pri ústi s primitívnou muškou.
  Prosím o Vaše vyjadrenie pretože som videl niektoré vaše výrobky aj arkebusy a kresadlovky preto sa pýtam na perkusnú predovku. Prosím aj na koľko predbežne výjde finančne táto výroba. Ďakujem.

 2. Roman Veselý

  Prosim, skuste sa obratit priamo na Romana Furajtara, kontaktovat ho mozete cez jeho novovytvorenu stranku na Facebooku https://www.facebook.com/Steel-Salon-of-RF-1895957437285980/ alebo priamo na cisle, ktore najdete tu http://www.viacassa.eu/zbrojnica/kontakt/.

Komentovať