Predstavujeme Vám novú knihu z dielne mladých slovenských historičiek o našej košickej citadele…

Martina Orosová – Henrieta Žažová

Pri výstavbe nákupno-zábavného centra Aupark v Košiciach bola počas archeologického výskumu v roku 2010 vykopaná kamenná murovaná konštrukcia predstavujúca druhú obrannú líniu košickej citadely chrániacu priekopu a krytú cestu. Odkrytie časti bastiónu Leopold, na ktorej vyrástlo nákupno-zábavného centrum, bolo impulzom pre napísanie knihy a vyzdvihnutie košickej citadely z prachu zabudnutia. Monografia rozdelená do piatich kapitol je príbehom jednej stratenej a vekom zaprášenej vojenskej pevnosti, ktorá stála južne pod hradbami opevneného mesta Košice od roku 1671 do začiatku 18. storočia. Na jej mieste vyrástla mestská časť Košice-Juh. Súčasťou prvej kapitoly sú závery archeologického a architektonicko-historického výskumu, ktorý sa okrem interpretácie nájdených zvyškov architektúr venoval navrhnutiu spôsobu ich prezentácie a konzervácie. Predmetom druhej kapitoly sa stali stručné dejiny Košíc od prvej písomnej zmienky po súčasnosť s dôrazom na dejiny južného predmestia v kontexte dejín mesta. Ďalšia kapitola sumarizuje vývoj žoldnierstva v období tridsaťročnej vojny a po nej. Štvrtá kapitola prináša základnú charakteristiku a stručný prehľad vývoja bastiónových pevností na európskom kontinente. Rekonštrukciou historickej podoby košickej citadely sa zaoberá posledná kapitola. Autorky sa pri nej opierali o teoretické poznatky z typológie, technológie a chronológie jednotlivých fortifikačných prvkov a výsledky archeologického a architektonicko-historického výskumu. Archeologický výskum košickej citadely nespochybniteľne odkryl murované konštrukcie, ktorých rozmery je možné pomerne presne rekonštruovať. Vďaka výsledkom archívneho výskumu sa podarilo spresniť niektoré údaje o citadele, predovšetkým fakty o jej vzniku a okolnostiach výstavby. Kniha tak poskytuje komplexný pohľad na košickú citadelu, navyše obsahuje okrem historických plánov citadely aj plány mestského opevnenia. V závere publikácie sa nachádza časť o nákupno-zábavnom centre Aupark, anglické a maďarské resumé, poznámkový aparát, zoznam prameňov a literatúry.

Pre Aupark Košice vydala A21, s.r.o.,
Bratislava 2011, 190 s.
ISBN 978–80–970831–4–4

3 komentáre ku “Košická citadela”

 1. Jana

  Gratulujem mojej sestre a prajem jej veľa uspechov v dalšom pisaní

 2. Anton Salvet

  kde sa dá táto knižka kúpiť ?
  taktiež kolcúnové „4. potulky“ ?
  s pozdravom
  salvet

 3. Fortune

  Ja som tuto knizku videl aj v Panta Rhei na hlavnej a aj v Auparku tak skuste tam.

Komentovať