Po úspešnom prvom workshope, ktorý bol zameraný na obdobie 17. storočia sme sa podujali usporiadať znova pre verejnosť zdarma prístupný workshop zameraný aj na naše druhé stvárňované obdobie a to 15 storočie.

Úvodná prednáška, ktorá mala za úlohu vtiahnuť poslucháčov troška  do doby, ktorej sa workshop týkal niesla názov „Dejiny Uhorska „ a dotýkala  sa dejín Uhorska v nami zobrazovanej dobe. Túto prednášku mal na starosti Vladimír Čepela.

V druhej prednáške pod názvom „Artefakty z VSM a repliky zbraní“ vystúpil Martin Jarinkovič a pojednal o zbraniach používaných v tejto dobe, ukázal aj názorné ukážky originálov zapožičaných z depozitu Východoslovenského múzea  a taktiež vyvrátil niekoľko mýtusov o zbraniach. Na záver Roman Furajtár popísal vystavené repliky zbraní a zbroji zo svojej dielne.

Presne do stredu programu sa dostala prednáška s názvom „Vojenské dejiny Uhorska“ kde Milan Madlenák odprezentoval prácu a výsledky rekonštrukcie spoločnej pešej jednotky Mateja Korvína. V druhej polovici Marián Kapinos popísal bitku pri Lučenci z hľadiska dobovej taktiky a vojenstva.

Predposledná, už tradičná prednáška naších workshopov a stále veľmi podnetná niesla názov „Stredoveký odev v Uhorsku“ a prednášajúci Peter Madlenák popísal na základe obrazov ako mohol vyzerať odev nižšej vrstvy ako mužov tak aj žien v období druhej polovice 15. storočia.

Záverečná prednáška tak ako v prípade predošlého workshopu patrila Dr. Marcele Ďurišovej  a jej téma „Stredoveké opevnenie Košíc“ bola opäť príjemným spestrením nášho workshopu.

Nesmiem zabudnúť spomenúť, že cez prestávky medzi prednáškami sa nezaháľalo a vonku prebiehal výcvik pešej jednotky do ktorej sa mohol zapojiť ktokoľvek a tak sme mohli vyskúšať opäť zopár nových vecí.

Kto bol snáď sa mu páčilo, kto nebol hádam nabudúce príde a nech ho navnadí priložená fotogaléria.

Foto: Barbora Šutáková, Barbora Šullová

Komentovať