K náplniam činnosti našej skupiny patrí o.i. aj výroba replík historických zbrojí, chladných, ale aj palných zbraní, a to vďaka pôsobeniu jej vedúceho Romana Furajtára. Rovnako tu patrí aj vyhotovovanie replík dobových odevov a ich doplnkov vo vlastnej réžii samotnými členmi skupiny.

A keďže jedným z cieľov Via Cassa je zároveň divácky atraktívnym a zaujímavým spôsobom predstavovať širokej verejnosti bohatú a krásnu históriu a dobovú kultúru mesta Košice a jeho okolia počas storočí, keď Slovensko ako súčasť Uhorska hralo významnú úlohu v dejinách Európy, tak sa všetky naše dary, talenty i možnosti spojili vďaka grantu od Ministerstva kultúry SR prostredníctvom Košice – EHMK 2013,  v rámci projektu „História moderným pohľadom“. Tak sa nám už od začiatku decembra 2010 do konca januára 2011 po prvýkrát podarilo predstaviť verejnosti aj komornú, no pôsobivú, a tak trochu netradičnú a našu prvú  autorsky vlastnú výstavu s názvom „Košice pred 400 rokmi“.

Ako bežnému kaviarenskému návštevníkovi sa Vám zrazu pri popíjaní Vášho obľúbeného nápoja (p.s. ktorý sa mimochodom u nás popíja tiež až od 17.storočia !) ponúka zhliadnuť a dotknúť sa akoby oživených obrázkov z vojenského tábora, ktoré Vás po usadení sa v kaviarni obklopia v plnej kráse a hmatateľnej blízkosti, za zvukov dobovej hudby, k tomu pripravenej. Výstava je totiž inštalovaná v interiéri historického objektu bývalého Csáky – Dessewffyovského paláca na Hlavnej č. 72 v Košiciach, v dnešnej kaviarni „Moulin á café“, oproti vstupu do kníhkupectva Panta Rhei. Ide o prezentáciu toho najlepšieho z našich replík barokových zbrojí, zbraní, kostýmov a reálií dobového života z čias protihabsburských povstaní v Uhorsku v 17.-18. storočí, so zameraním na náš región. Nájdete tu vo vitrínach vybrané repliky strelných zbraní s príslušenstvom (rôzne druhy: karabína, arkebúza, pištole, petronel, bandalír, prachovnice, maľovaný strelecký terč), repliky sečných a bodných zbraní (ukážky typov –  kordy a rapíre, dýky, šable, tesák), ako aj barokové brnenie a či tiež figuríny v dobových odevoch (vojenské nemecké, uhorské, ženské odevy). Taktiež Vás môžu zaujať aj súčasti dobového vojenského života – dobové reálie, akými sú veci osobnej potreby –  napr. cínový riad, fajky, karty, mince, hry, súčasti odevu, súčasti kuchyne a pod. Snáď najkrajším exponátom je aj rekonštrukcia košickej mestskej zástavy zo 17.storočia s mestským erbom, z tvorivej  dielne našej spriaznenej maliarky Mirky Šoltýsovej. Chceli sme ukázať, že napriek pohnutej dobe 17.storočia – v dusivých časoch zápasov každého proti každému v 30-ročnej vojne (katolíci proti protestantom, protestanti proti katolíkom, domáci proti cudzincom, k tomu rabujúci Turci, cisárski žoldnieri, katastrofy…),  si ľudia  –  a teda aj vojaci – žili svoj bežný denný, často aj radostný život. Sústredil sa v priestore opevneného slobodného kráľovského mesta Košice, kde jeho vojenská obrana bola zabezpečovaná mestskou posádkou – hotovosťou z radov členov remeselníckych združení, ako aj profesionálnymi vojakmi. V meste samotnom sa sústreďovala predovšetkým bohatá činnosť mnohých cechov – remeselníkov, obchodníkov i slobodných povolaní, ako aj potrebné služby pre mešťanov a prichádzajúcich. Prechádzkou jednotlivými exponátmi výstavy v netradičnom modernom kaviarenskom prostredí, by tak mal mať návštevník možnosť priamo v prvom kontakte, zblízka vidieť a dotknúť sa konkrétnych dobových reálií tohto života, na mieste, kde by ich naozaj nikdy nikto nečakal. Vďaka spolupráci má nakoniec výstava svoje dokončenie v už spomínanom kníhkupectve Panta Rhei, kde ako zlatý klinec nájdete a môžte si zakúpiť aj tematicky zaujímavé knihy k danej dobe, či inej príbuznej téme. Každý si nájde to svoje !

V závere našej pozvánky pre Vás sa patrí vysloviť poďakovanie všetkým našim spriazneným, pomáhajúcim a spolupracujúcim blízkym ľuďom a inštitúciám, s ktorých pomocou a prispením sa podarilo prezentovať celú výstavu. Osobitne všetkým členov spoločnosti Via Cassa o.z., z ktorých súkromných zbierok boli exponáty zapožičané, taktiež pani Daniele Slezákovej zo Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach za zabezpečenie výstavných vitrín a spoločnosti – kníhkupectvu Panta Rhei, ktoré v rámci prepojenia a spolupráce umožnilo prezentovať výstavu aj vo svojich priestoroch. Vďaka patrí v nemalej miere aj Erikovi, majiteľovi Moulin á Café, ktorý poskytol priestory i svoju personálnu pomoc a zázemie, a taktiež všetkým „zákulisným“ spolupracovníkom (grafikovi, pomáhajúcim) – a mnohým iným, ktorí sa stali súčasťou celého projektu.

Foto: René Fabini

2 komentáre ku “Košice pred 400 rokmi”

  1. enc

    perfektní a úžasné nejenom pro laickou veřejnost…jeden čehůn

  2. Milan Madlenak

    Vdaka za pochvalu. Nanestastie je tam este stale co zlepsovat…;)

Komentovať