Opäť po roku, sme sa stretli pri príležitostí osláv Dní mesta Košice, aby sme vám predviedli čo-to zo stredovekého divadla – predstavenie s názvom Legenda o sv. Jurajovi a na Aničke pri Rybe predstavili už tradičnú rekonštrukciu historickej bitky tentoraz s názvom Košice 1458.

Všetko sme odštartovali na Hlavnej ulici na Dolnej bráne, kde členovia skupiny odohrali prvú verejnú premiéru hry O sv. Jurajovi, ktorú tak poctivo trénovali počas workshopu v zime. Zišlo sa mnoho divákov a to, že sa im hra páčila určite potvrdil aj mohutný potlesk na záver.

Foto: Juraj Korpa

Zanechávame svedectvo pre poučenie i povzbudenie tých, ktorí raz prídu po nás a budú hľadieť na naše činy v presahu vekov. Nech sa im živo pripomenú diania v krajoch Horného Uhorska roku Pána 1458-eho….
V dobách týchto už bolo priveľa príslušníkov cudzích národov v Hornej zemi, ktorí všetky svoje sily použili na záhubu krajiny. Neobyčajne sa nenávideli a navzájom sa prenasledovali i nemilosrdne plienili všetko, čo im bolo nablízku. Bol však aj iný druh zbojníkov, ktorí pustošili Hornú zem. Verbovali sa z bývalých žoldnierov. Ich bojové oddiely sa dopúšťali násilia a mnohé sídla si získali zradou a zbraňou. Osvojili si pomenovanie brat, na spôsob kláštorných mníchov, čo vo svojej reči oni nazývali „bratrík“. Spomedzi seba si určili kapitánov a pustošením, zabíjaním a požiarmi ničili všetky s nimi susediace oblasti a boli horší než ostatní. Mnoho hradov, pevností či pevnôstiek do rúk im padlo, medzi nimi blízko Košíc i Moldava nad Bodvou, či Nižná Myšľa. Tieto potom po svojom prestavali a z nich do okolia blízkeho i vzdialeného vybiehali, aby tu lúpili, plienili, ale i znásilňovali a mordovali.
No v rokoch týchto slávny uhorský kráľ Matej Korvín nezaháľal. Silou svojou i umom svoju pozornosť upriamil na dianie v Uhorsku, kde proti zbojníkom so svojim vojskom dal sa vyvracať ich opevnené sídla a hrady jeden po druhom. Tých, čo prežili porážku, prinútil blúdiť po neschodných cestách, schovávať sa v lesných skrýšach alebo utiecť mimo krajiny.
A tak postupujúce kráľovské protibratrícke oddiely pod vedením ich hlavného kapitána Šebastiána Rozgonyiho a jágerského biskupa Ladislava Héderváriho vzrástli o mnoho mužov, a k nim sa pripojil aj Blažej Magyar. Títo traja velitelia nepriateľovi nedali veľa oddychu, aby si dal dokopy vojská, ….a zaraz sa šikujú smerom na bratrícky tábor…. Do boja ! – Za kráľa, – za pokoj v Hornej zemi…! Z bratríckeho tábora v mene kalicha proti nim vyráža jednotka do boja !

Prvý útok však nepriniesol ani jednej strane žiadaného výsledku. Obidve formácie boli prinútené stiahnuť sa späť, aby obnovili svoje sily, ošetrili ranených, ale tiež aby sa opätovne pokúsili obnoviť útok. Nič ešte nie je stratené ! Ešte nie je všetkému koniec !
Prichádza jazdec – posol z kráľovského dvora. Prináša priamy rozkaz od samotného kráľa Mateja Korvína. Sám kapitán Horného Uhorska, Sebastian Rozgonyi, preberá od znaveného jazdca na koni posolstvo, v ktorom písma je mnoho, no zmysel je jediný –
„V mene kráľa ponúknuť kráľovskú milosť všetkým rebelom, nepriateľom a protivníkom, ktorý sa okamžite vzdajú a opustia krajinu, odpúšťajúc im a chtiac s nimi takto uzavrieť mier, pre blaho celej krajiny, avšak okrem hlavných odbojných veliteľov, ktorí musia byť vydaní na potrestanie. V opačnom prípade je treba za každú cenu tento ďalší odbojný tábor bratríkov dobyť a vyhladiť.“
Bratríci ale nezvažujú žiadne vyjednávanie, žiadny ústup. Nepoznajú nič iné len boj. Žiadna milosť ! – Hrdo kráľovskú ponuku odmietajú, a neváhajú ani na okamih. Práve naopak – na boj sa ďalej chystajú…. V nedávnych dňoch tu neďaleko Košíc obkľúčili kláštor premonštrátov v Nižnej Myšľi, dobyli ho a opevnili – na hrad pretvorili. Aj keď ich sprvoti kráľovské vojsko z kláštora vyhnalo, stihli ho aspoň spáliť a vyrabovať. Kláštor tak bratríci narýchlo opustili, no do svojho malého vojenského tábora za spásou a za bratmi v zbrani sa stiahli, odhodlaní tu odolávať – v boji na život, alebo na smrť.
A tak kráľovský kapitán znovu zvoláva svojich hajtmanov. Na poradu pozývajú tiež mnícha rádu premonštratského, jedného z tých, ktorí unikli z kláštora v Myšli práve včas na to, aby si zachránili aspoň holé životy. S prosbou a modlitbami obracajú sa priamo k Najvyššiemu. Výsledok porady zdá sa byť jasný. Rozgonyi nakoniec vydáva povely, hajtmani zaujímajú svoje pozície a s nimi aj ich vojaci. Ak by sa im nový útok skutočne podaril, znamenalo by to ďalšie víťazstvo kráľa Mateja nad zbojníkmi v Hornom Uhorsku. Kráľovou neústupnosťou nanovo povzbudení kráľovskí vojaci nastupujú za hradbu svojich štítov. Ich ruky zvierajú meče, ich srdcia sú pripravené na ďalší útok. Opäť sa formujú do tvaru a vyrážajú vpred… Bojujte a prevždy zvíťazte !

Napokon, po urputných bojoch, v krvi a prachu leží rozrumená bratrícka jednotka, úporne brániaca svoje postavenie. Obliehanie tábora bolo ukončené. Nebezpečenstvo je zažehnané. Bratrícki velitelia a tí čo prežili boli bez milosti odsúdení k smrti vo svojej hrdosti, takej blízkej vlastnosti, ktorú nazývame pýchou. Omilostená bola iba jediná žena, aj to len preto, lebo bola ženou. A tiež preto, aby mohla v kraji rozprávať o tom, ako skončia všetci bratríci v Hornej zemi. A veru i skončili.
Na rad prišli postupne i mnohé ďalšie pevnosti bratrícke v celej krajine… Napokon, po mnohých slávnych činoch obkľúčil a dobyl kráľ Matej so silným vojskom v roku 1467 pevnosť pri Kostoľanoch na západe krajiny, a zajal istého Čecha Švehlu, vynikajúceho bojovníka, ktorý so značným pozháňaným vojskom veľmi plienil uhorskú krajinu. Obesili ho spolu s viacerými jeho spolupáchateľmi a mnohí jeho ďalší chytení prívrženci zahynuli v hnilobnom zápachu žalára. A to už znamená úplný koniec bratríkov a ich hnutia v Uhorsku…
Ale hradby našej košickej pevnosti rovnako ako aj hrdinské srdcia našich mešťanov – odvážnych i statočných obyvateľov pretrvávajú až dodnes, ako svedectvo tých dní, roku Pána 1458-ého…

Nase podakovanie patri vsetkym nasim priatelom zo zucastnenych skupin:

Bordó Sarkány (Maďarsko)
Ghent (Ukrajina)
Buhurt (Česká republika)
Cech Terra de Selinan (Žilina)
Rád sv. Michala (Stará Ľubovňa)
Trnavský šermiarský cech (Trnava)
Sprisahanci (Slovensko)
Sigismung (Košice)
Goliath (Poprad)
Fortis (Poprad)
Sarus (Prešov)
Wild West Show (Košice)
Lenka Brašová (Košice)

a tiež:

Mesto Košice
Mestská časť Košice – Sever
Obec Ťahanovce
MK SR
Košice – EHMK 2013

Foto: Juraj Korpa, Baška Šullová, René Fabini

Komentovať