K najnovším a najzaujímavejším prácam historika Haralda Skalu z okruhu tematiky vojenských dejín nesporne patrí aj knižne vydaná monografia „ Slávne časy cisárskej jazdy v 17.-19.storočí.“. Aj na našich stránkach Vás o nej chceme informovať, spolu s pozvaním k čítaniu slovami jej autora:

Jazdectvo bolo od tridsaťročnej vojny až do rakúsko-pruskej vojny (r.1866) elitou azda v každej armáde. Služba v jazdectve zas bola veľkou cťou pre prostého sedliaka i šlachtica. A to ma oslovilo. Preto som sa rozhodol, že pripravím knihu, v ktorej sa budem zaoberať predovšetkým jazdeckými zložkami cisársko-kráľovskej armády. Čitateľovi by som chcel ponúknuť možnosť oboznámiť sa s bohatou históriou cisársko-kráľovských jazdeckých plukov v období ich najväčšej slávy, ktorá trvala takmer dvestopäťdesiat rokov. Ak sa začítate do stránok tejto knihy, dozviete sa o vývoji jednotlivých druhov jazdectva, o ich výzbroji, výstroji, o uniformách, ale aj o živote či útrapách dragúnov, husárov a ostatných príslušníkov jazdectva. Nájdete tu tiež popis významných bitiek, životopisy slávnych veliteľov i statočné činy radových jazdcov, ktoré zachytáva takmer každá kapitola. Možno niekto z čitateľov natrafí na meno niektorého zo svojich predkov a možno ho práve táto kniha podnieti k vlastnému genealogickému výskumu.

Kniha, na ktorú práve upierate svoj zrak nechce byť púhym výkladom suchých faktov a konštatovaní, ale živým opisom koloritu slávnej epochy príslušníkov c.k.jazdectva. Možno niekto z čitateľov počas dovolenkovej cesty, alebo iba čírou náhodou zavíta do krajov, ktoré boli kedysi dávno dejiskom slávnych bitiek či rodiskom legendárnych bojovníkov. Mnohé z bitiek sa odohrali na území Slovenska a Čiech, napr. při Trenčíne, na Branisku, při Nových Zámkoch, Hlohovci, pri Prahe, Kolíne, Lovosiciach či Hradci Králové.“

Harald Skala

Kniha vyšla vo vydavateľstve UNIVERSUM v Prešove v r.2005 a je dostupná cez viaceré internetové i vybrané kníhkupectvá.

Obsah knihy:

Komentovať