Knieža Rákoci zavítal konečne aj do Košíc. Z Katovej bašty vyrazil ozbrojený sprievod mestom. Na čele si to mašírovali labanci. Za nimi kráčali dôstojní mešťania. A hneď po nich jazda na čele so samotným kniežaťom, pričom jeho kuruci tvorili zadný voj sprievodu.

Košice opäť zažili chvíle stavovských povstaní, keď sa stali hlavným mestom Sedmohradska a centrom revolučných udalostí. Divadelné kulisy a ľudia v kostýmoch vytvárali celkovú atmosféru. Sprievod sa pri mestskej bráne obrátil a pokračoval späť do Rodošta, kde sa účinkujúci predstavili v scéne z povstania a následného dobytia Košíc.

Toto predstavenie ste mohli v reprízach vidieť aj 21. júla a 18. augusta, s predstavením sme sa rozlúčili v Budimíre 9. septembra v programe Rozlúčka s kniežaťom.

Komentovať