Charakteristické zameranie Spoločnosti na vojenskú históriu Košíc a okolia, ako aj konfrontácia so slovenskými či zahraničnými šermiarskymi skupinami a klubmi vojenskej histórie viedli k tomu, že i v rámci Spoločnosti boli vytvorené podmienky pre vznik vojenských jednotiek, ktoré sa v nami stvárňovanom regióne počas našich ťažiskových historických období vyskytovali, či prípadne mohli vyskytovať.

Spoločným rysom týchto vojenských jednotiek je ich otvorenosť všetkým záujemcom z radov šermiarov, ale i nešermiarov, ktorí sa zaujímajú o vojenské umenie a bežný život vojaka počas tridsaťročnej vojny či vlády kráľa Mateja Korvína, vítaní sú všetci ľudia ochotní spolupracovať, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, bydlisko či skupinovú príslušnosť.

A ktorými jednotkami sa Via Cassa momentálne môže pochváliť?

Ak sme vás zaujali, no ešte stále sa neviete rozhodnúť, možno vám pomôžu naše Otázky a odpovede.