Vďaka podpore Ministerstva kultúry SR a Košice EHMK 2013 sa uskutočnila prvá cesta zástupcov Spoločnosti Via Cassa na územie Ukrajiny.

Konečne 24. novembra 2010 vo štvrtok ráno po niekoľkomesačnom hľadaní kontaktov a dohadovaní plánu cesty sme vyrazili. Po prejdení hranice hneď na prvej zastávke v Užhorode sa k nám pridal zástupca ukrajinských šermiarov Jurij Slavik. Z Užhorodu po prekročení Karpát sme si to namierili do Ľvova, mesta s bohatou históriou. Po absolvovaní stretnutí so zástupcami združení už odbila polnoc, a tak sme išli rovno spať. Ranná návšteva múzea potešila naše šermiarske srdcia a vyrazili sme do Lucku, kde nás čakali ďalšie stretnutia. Večer nás zastihol v Dubne, kde sme nocovali. Nasledovala Chmeľnica, ďalší cieľ cesty, ďalšie stretnutia, diskusie, rozhovory. Po Chmeľnici cesta pokračovala na juhovýchod do Kamenca Podolského, kde sme strávili príjemný večer a nasledujúce doobedie opäť v družnom rozhovore s ukrajinskými šermiarmi. Po Kamenci nás už čakala len cesta domov cez Užhorod, a tak sme sa v pondelok 28. novembra ráno docestovali do Košíc. Na každom stretnutí sme deklarovali náš zámer usporiadať v Košiciach kultúrno-spoločenské podujatia s účasťou našich nových priateľov z Ukrajiny a oni nám ochotne prisľúbili účasť. Z vierou v úspešne sa rozvíjajúcej budúcej spolupráce a s dojmami z nádhernej krajiny sme ukončili našu prvú cestu na Ukrajinu v mene Spoločnosti.

Jeden komentár ku “História moderným pohľadom „Cesta na Ukrajinu“”

Komentovať