V sobotu 19. júla sa na Aničke odohralo predstavenie Spoločnosti Via Cassa s názvom Dohoda so smrťou. O čo šlo? Iste nie je ťažké domyslieť si, že o dohadovaní so smrťou. Ale nebola by to Via Cassa, aby si nepripravila pre diváka aj nejaké to prekvapenie…

Predstavenie začalo výstrelom z dela a veselými scénkami, ktoré svojou originalitou a veselou hravosťou rozosmiali divákov. Kým sa šermiari predháňali vo veselosti a vtipoch, v zákulisí už sa pripravovala nosná scénka večera. Dohoda so smrťou nemohla začať inak, ako prológom smrti. Po ňom sa už na scéne objavili obchodníci, aj vojaci, ktorí im robili osobnú stráž. Týchto pocestných prepadla banda zbojníka Bazalda a všetkých do jedného pobili. Teda, jeden predsa len unikol a to práve vďaka dohode so smrťou. S takýmto mocným spojencom sa dočkal svojej pomsty, no nakoniec predsa neunikol svojmu osudu a stal sa korisťou smrti.

Peter Madlenák

Komentovať