5. mája sa areál Aničky v Košiciach prebudil do daždivého rána 15. storočia, konkrétne v roku 1458. Z historických stanov vychádzali do dažďa ozbrojenci vojska kráľa Mateja Korvína a svoj zrak upierali na drevenú palisádu, ktorá zakrývala dianie v bratríckom poľnom tábore, a dumali nad tým, či budú v nastávajúcom obliehaní úspešní. V obliehaní, ktorým sa pokúsia preťať jedno z ohniviek reťaze rozpínajúceho sa bratríckeho hnutia.

Spoločnosť Via Cassa v spolupráci s Mestom Košice a MČ Sever pripravili v rámci Dní mesta Košice pre priaznivcov histórie Košíc tento rok Rytierske slávnosti s tematickým názvom „Dobýjanie bratríckej pevnosti“, ktorým sa pokúsili verejnosti priblížiť, ako asi mohlo v roku 1458 obliehanie bratríckeho tábora v Nižnej Myšli prebiehať. Je pravda, že námet sme si „požičali“ z dobových kroník, na druhej strane nám „len“ všeobecný popis bitky v prameňoch ponechal dostatočnú voľnosť v tvorbe scenára. A ako to vlastne podľa neho vyzeralo?

V hmle a daždi zahalená pevnosť otvára brány bratríkom, ktorí utekajú od premonštrátskeho kláštora v Myšli, ktorý museli vydať vojskám kráľa Mateja pod velením kapitána Horného Uhorska Sebastiána Rozgónyiho. Bratríci sa však dostávajú z dažďa pod odkvap – tábor oblieha sám Rozgónyi, ktorý vyčkáva len na kráľov povel k útoku. Ten na seba dlho nenechá čakať, priváža ho jazdný posol priamo od Jeho Veličenstva. Rozgónyi rozkaz preberá osobne a velí svojim hajtmanom. Dobýjanie začalo…

Delostreľbu, útoky na rebríky či útok baranidlom obrancovia vydržali a útoky odrazili. Až podmínovanie brány otriaslo sebavedomím obrancov, avšak len na tak dlho, aby sa zoradili pred pevnosťou a zadržali útočníkov dovtedy, kým bránu ich druhovia neopravili. Situácia dospela do slepej uličky – priamy útok bol odrazený, vyhladovanie neprichádzalo do úvahy. A tak sám Rozgónyi prichádza pred pevnosť s návrhom Božieho súdu, v priamom boji sa stretnú traja najlepší vojaci zo strany bratríkov s troma najlepšími z kráľovských, víťaz získa pevnosť a s ňou aj víťazstvo v celom obliehaní. A tak sa do seba bojovníci pustili…

…prvý súboj skončil víťazne pre vojaka kráľovského vojska, druhý pre bratríkov. I ten tretí, rozhodujúci. Avšak premonštrátski mnísi pod kráľovskou zástavou obviňujú bratríkov z podvodu a spriahnutia sa s diablom a vojska Sebastiana Rozgonyiho vrhajú sa na prekvapených bratríkov pred hradbami. Statočný, avšak márny bol ich odpor, presila bola priveľká. Kráľovské vojská vnikajú do pevnosti a tak, ako píšu kroniky, i v našom predstavení nechali nažive jedinú ženu.

Vystúpenie skončilo „klaňačkou“ všetkých účinkujúcich z našich spriatelených skupín z celého Slovenska (Berezun z Brezna, Ancile zo Zvolena, Bludní z Beckova, Rád sv. Michala zo St. Ľubovne, Cech Terra de Selinan zo Žiliny, Arwen z Nitry, Banda tupých hláv z Popradu), ktorým za účasť na podujatí ďakujeme. Rovnako tak ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali i na príprave či organizácii podujatia, za mnohých spomeniem len Mirka Kolbašského z divadla Jorik, ktorý aj napriek mnohým povinnostiam si našiel na nás čas, a Juraja Gembického, nášho dvorného historika.

Samotné vystúpenie prebehlo dvakrát, po verejnej generálke o tretej hodine i večerné vystúpenie o pol ôsmej, obohatené o väčšie množstvo pyrotechnických efektov. Medzi predstaveniami divaci mohli navštíviť veliteľský stan, obzrieť si vystavené zbrane či brnenia, pobudnúť vo vojenskom tábore. Len tá kuchyňa kvôli dažďu nevyšla, prepáčte.

A nedá mi nespomenúť aj našu vďaku divákom, ktorí na predstavenie došli aj napriek obzvlášť nepriaznivému počasiu a hokejovému zápasu Slovenska s Českou republikou, veríme, že sa stretneme aj 16. júna na podujatí Rytier bez cti….;o)

Komentovať