5. mája sa areál Aničky v Košiciach prebudil do daždivého rána 15. storočia, konkrétne v roku 1458. Z historických stanov vychádzali do dažďa ozbrojenci vojska kráľa Mateja Korvína a svoj zrak upierali na drevenú palisádu, ktorá zakrývala dianie v bratríckom poľnom tábore, a dumali nad tým, či budú v nastávajúcom obliehaní úspešní. V obliehaní, ktorým sa pokúsia preťať jedno z ohniviek reťaze rozpínajúceho sa bratríckeho hnutia.Spoločnosť Via Cassa v spolupráci s Mestom Košice a MČ Sever pripravili v rámci Dní mesta Košice pre priaznivcov histórie Košíc tento rok Rytierske slávnosti s tematickým názvom "Dobýjanie bratríckej pevnosti", ktorým sa pokúsili verejnosti priblížiť, ako asi mohlo v roku 1458 obliehanie bratríckeho tábora v Nižnej Myšli prebiehať. Je pravda, že námet sme si "požičali" z dobových kroník, na druhej strane nám "len" všeobecný popis bitky v prameňoch ponechal dostatočnú voľnosť v tvorbe scenára. A ako to vlastne podľa neho vyzeralo?V hmle a daždi zahalená pevnosť otvára brány bratríkom, ktorí utekajú od premonštrátskeho kláštora v Myšli, ktorý museli vydať vojskám kráľa Mateja pod velením kapitána Horného Uhorska Sebastiána Rozgónyiho. Bratríci sa však dostávajú z dažďa pod odkvap - tábor oblieha sám Rozgónyi, ktorý vyčkáva len na kráľov povel k útoku. Ten na seba dlho nenechá čakať, priváža ho jazdný posol priamo od Jeho Veličenstva. Rozgónyi rozkaz preberá osobne a velí svojim hajtmanom. Dobýjanie začalo...Delostreľbu, útoky na rebríky či útok baranidlom obrancovia vydržali a útoky odrazili. Až podmínovanie brány otriaslo sebavedomím obrancov, avšak len na tak dlho, aby sa zoradili pred pevnosťou a zadržali útočníkov dovtedy, kým bránu ich druhovia neopravili. Situácia dospela do slepej uličky - priamy útok bol odrazený, vyhladovanie neprichádzalo do úvahy. A tak sám Rozgónyi prichádza pred pevnosť s návrhom Božieho súdu, v priamom boji sa stretnú traja najlepší vojaci zo strany bratríkov s troma najlepšími z kráľovských, víťaz získa pevnosť a s ňou aj víťazstvo v celom obliehaní. A tak sa do seba bojovníci pustili......prvý súboj skončil víťazne pre vojaka kráľovského vojska, druhý pre bratríkov. I ten tretí, rozhodujúci. Avšak premonštrátski mnísi pod kráľovskou zástavou obviňujú bratríkov z podvodu a spriahnutia sa s diablom a vojska Sebastiana Rozgonyiho vrhajú sa na prekvapených bratríkov pred hradbami. Statočný, avšak márny bol ich odpor, presila bola priveľká. Kráľovské vojská vnikajú do pevnosti a tak, ako píšu kroniky, i v našom predstavení nechali nažive jedinú ženu.Vystúpenie skončilo "klaňačkou" všetkých účinkujúcich z našich spriatelených skupín z celého Slovenska (Berezun z Brezna, Ancile zo Zvolena, Bludní z Beckova, Rád sv. Michala zo St. Ľubovne, Cech Terra de Selinan zo Žiliny, Arwen z Nitry, Banda tupých hláv z Popradu), ktorým za účasť na podujatí ďakujeme. Rovnako tak ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali i na príprave či organizácii podujatia, za mnohých spomeniem len Mirka Kolbašského z divadla Jorik, ktorý aj napriek mnohým povinnostiam si našiel na nás čas, a Juraja Gembického, nášho dvorného historika.Samotné vystúpenie prebehlo dvakrát, po verejnej generálke o tretej hodine i večerné vystúpenie o pol ôsmej, obohatené o väčšie množstvo pyrotechnických efektov. Medzi predstaveniami divaci mohli navštíviť veliteľský stan, obzrieť si vystavené zbrane či brnenia, pobudnúť vo vojenskom tábore. Len tá kuchyňa kvôli dažďu nevyšla, prepáčte.A nedá mi nespomenúť aj našu vďaku divákom, ktorí na predstavenie došli aj napriek obzvlášť nepriaznivému počasiu a hokejovému zápasu Slovenska s Českou republikou, veríme, že sa stretneme aj 16. júna na podujatí Rytier bez cti....;o)

Komentovať