Košický mestský park sa tento rok stal bojiskom, kde na poli cti a slávy si zmeralo sily cez 100 vojakov počas „menšej“ rekonštrukcie bitky z čias tridsaťročnej vojny. Nechýbali salvy z muškiet, zrážky pikanierskych jednotiek, zem trhaná výstrelmi z kanónov, vírenie bubnov či nárek zranených…

„Ó, ach, Ferdinande, krále milý,
však sme ti v ničem vinni nebyli,
žes nás kázal mordovati,
starých, mladých naporád stínati.
Poslal si na nás hrozné tyrany,
Němce, Španiely i Valony,
kteří jsou nic nelitovali,
všecko všudy napořád stínali.
Ještě jsou na tom neměli dosti,
stínali, pálili v rychlosti,
měst a městeček nelitovali,
všecko všudy naporád pálili.
Amen, amen, Pane na výsosti,
svatý, svatý náš pane Ježiši,
vyvediž nás z této žalosti,
potom přijmi do večnej radosti.“

(Píseň o bídné uherské zemi)

„V roku 1632 pod vedením Petra Császára na okolí Košíc šarapatilo vojsko poddaného ľudu veľmi trýzniac zemanov, tak v ich majetku, ako aj v bezpečnosti života. Ale neúprosný a bezúzdny vodca na rozkaz palatína Mikuláša Esterházyho a košického hlavného kapitána Mikuláša Forgáča bol chytený, do mesta privedený a tu na štyri kusy rozsekaný. Vojsko poddaného ľudu chcelo sa pomstiť za smrť svojho vodcu a začalo útočiť na mesto…“ (Košická kronika)

A je to za nami. Sezónu 2008 sme doslova odpálili, za čo ďakujeme najmä delostrelcom zo skupiny Buhurt z Křenovíc u Slavkova, ktorí vyskákali z autobusu spolu s ostatnými členmi Společnosti 1645, aby sa s nami stretli na bojovom poli pri Nyirbátore v Abovskej župe (po slovensky to znamená v Mestskom parku v Košiciach), kde ako vojsko šľachty potlačili sedliacke povstanie, do histórie zapísane ako Császárovo.

Celkovo sa v programe nazvanom Rinčanie zbraní v Above predstavilo vyše 100 bojujúcich zo Slovenska i Česka (Via Cassa, Rád sv. Michala, Banderium, Mortaigne regiment, Corneta Grisea, Buhurt), aby divákom priblížili menej známu históriu Košíc. Inscenovaná rekonštrukcia rozhodujúcej bitky sedliackeho povstania 3. mája 2008 v centre Košíc so sebou priniesla okrem dennej a večernej bitky tiež vojenský tábor, ukážky dobových vojenských techník a taktiky (k videniu sme ponúkli streľbu z muškiet, kanónov, bojiskom prebehávali arkebuzieri i rondašieri, zrážali sa i formácie pikanierov, ukázali sme tiež hajducký spôsob operovania v poli a mnoho iného), ale i dva sprievody mestom, keď obzvlášť večerný fakľový pochod veteránov mal svoje čaro.

„Tak sa teda skončilo Čásarovo povstanie…

Hlavnými hrdinami boli všetkými utláčaní poddaní, ktorí v zápase o vlastné prežitie zburcovaní v zbrani, so svojim protestom a odhodlaním snažili sa zmeniť takmer nezmeniteľné. Veď kto iní, ako bežní jednoduchí ľudia sú práve tí, ktorí najviac znášajú všemožné ťarchy a utrpenia každej doby, najmä v časoch vojnových, keď aj v Above rinčali zbrane.“ (Mgr. Juraj Gembický, Krajský pamiatkový úrad Košice)

Hoci prípravy podujatia zabrali neskutočné množstvo času kope ľudí, naše poďakovanie patrí najmä Mgr. Jurajovi Gembickému (historikovi podujatia), Mirke Šoltýsovej, Alene Madlenákovej a Vladovi Čepelovi za prácu vykonanú na košickej vlajke použitej na predstavení, Vilovi Čikovskému z divadla Veritas za narozprávanie textu k vystúpeniu a Monike Tóthovej a „Vranovi“ za pochodovú hudbu počas sprievodu vojska šľachty. Okrem nich sme samozrejme vďační všetkým, ktorí akoukoľvek mierou priložili ruku k tomuto spoločnému dielu, ktoré sa, aspoň dúfame, stretlo u divákov i vystupujúcich s priaznivou odozvou. A ak áno, veríme, že sa stretneme aj na nejakých ďalších vystúpeniach, viac či menej podobných Rinčaniu zbraní v Above. Napríklad už 14. júna na košickom letisku…;o)

Komentovať