Pozvánka na inscenačný workshop predstavenia Nosferatus. Predstavenie bolo vytvorené a odprezetované na AMU v Prahe ako súčasť bakalárskej práce. Premiéra a následovné reprízy boli uvedené v divadle Inspirace na Malej strane v Prahe.

Dej sa odohráva vo vymyslenom príbytku pochybného potomka grófa Drákulu – Ištvána Tepeša. Nečakane ho navštívi krehká, počestná a veriaca dievčina ponúkajúc mu spásu nebeskú. Tento temne komický žáner konfrontuje otázku viery so základnými ľudskými cnosťami ústami nepoškvrnenej obeti – slečny panny Márie. Zamilovaná dvojica, roztržitý gróf Tepeš a spomínaná dievčina sa skutočne zamilujú. Na scénu prichádzajú rádové sestry a zvrátia očakávaný happy end príbehu.

  • Realizátor projektu: MgA. Daniel Pikalík
  • Scénografia a kostýmy: MgA. Daniel Pikalík, Ing. Martin Kovařík a Michaela Nováková
  • Produkcia: Michaela Nováková
  • Technická podpora: Ing. Martin Kovařík
  • Propagačná grafika: Mgr.art Mikuláš Podprocký

Zámer

Priblížiť poslucháčom – účastníkom workshopu, zámer usporiadateľov, preniknúť do postáv divadelného predstavenia Nosferatus, naplniť jeho obsah a hľadisko premiérou a početnými reprízami.
Náplňou prednášky je vývoj a analýza dvoch základných divadelných línii. Tragédie a komédie, ich vzájomného vzťahu z čoho vzniká tragikomédia alebo komitragédia. K uvedeniu poslucháčov -účastníkov bude použitá filmová projekcia s fragmentmi tipu postáv Antickej a Alžbetínskej tragédie, Commedie dell arte, filmových grotesiek a veselohier, tragédii a drám a názorných ukážok.

Zostrih z predstavenia

Komentovať