Určite by sme nemali opomenúť túto zaujímavu výstavu, ktorá sa koná v termíne od 16.2.10 do 27.4.2010 v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Putovná výstava „Dialógy – od opátstva Escaladieu v Bigorre po Červený kláštor na Spiši“ je medzinárodným slovensko-francúzkym projektom, ktorý od roku 2008 predstavuje pôsobivou formou muzeálnej prezentácie a nevšedných fotografií spôsob kláštorného života a historický prehľad pôsobenia reholí cisterciánov, kartuziánov a kamaldulov v stredoveku, a to u nás na Spiši a v oblasti Bigorre v Pyrenejách. K výstave bol vydaný aj katalóg, s autorskými príspevkami prof. Gyua Cassagneta, Miroslava Števíka z Ľubovnianskeho múzea, a s fotografiami Pascala Le Doaré.

Sprievodná akcia výstavy –

Seminár pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry:

Stredoveké kláštory na Slovensku

Termín seminára:  17. apríla 2010
Miesto konania:  zasadačke MÚ v Spišskej Novej Vsi
Začiatok seminára: 10.00 hod.

Témy: (zatiaľ predbežný program)
Premonštráti na Slovensku v stredoveku
K počiatkom a lokalizácii stredovekých kláštorov na Spiši
Stredoveké kláštory a ich osudy na Slovensku
Kartuziánsky žaltár – graduál a skriptorská činnosť v stredovekých kláštoroch

Komentovať